تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 135 صفحه اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش ه

کد فایل:6163
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 153 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 135 صفحه
  اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.
  واژگان کلیدی: داوری و قضاوت غیر مسلمانان، نفی سبیل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.


  چکیده: 1
  مقدمه 2
  بیان مسئله : 3
  سوالات : 4
  فرضیات : 4
  ضرورت و اهمیت تحقیق: 4
  اهداف : 5
  پیشینه و ادبیات تحقیق : 5
  روش تحقیق : 6
  محدودیت های تحقیق: 6
  ساختار تحقیق : 6
  فصل اول: روش های حل و فصل خصومات 8
  مقدمه فصل اول : 9
  ۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 11
  ۱-۱-۱-روش قضاء دولتی : 12
  ۱-۱-۲- روش سازش: 13
  ۱-۱-۳-روش داوری : 13
  ۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 14
  ۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی : 16
  ۱-۲-۲-روش های حقوقی : 16
  ۱-۲-۳-روش دیپلماتیک : 17
  ۱-۳-قضاوت : 18
  ۱-۳-۱-معنای لغوی قضاوت : 19
  ۱-۳-۲- معنای اصطلاحی قضاء : 21
  ۱-۳-۳-انواع قضاوت : 26
  ۱-۳-۳-۱-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26
  ۱-۳-۳-۲-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26
  ۱-۳-۳-۳-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27
  ۱-۳-۴-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29
  ۱-۳-۵-جایگاه قضاوت در قرآن : 34
  ۱-۴-داوری : 37
  ۱-۴-۱-مفهوم داوری : 37
  ۱-۴-۱-۱-تعریف لغوی داوری : 37
  ۱-۴-۱-۲-معنای اصطلاحی داوری : 37
  ۱-۴-۲-داوری در قرآن و روایات : 38
  ۱-۴-۲-۱-مفهوم داوری در فقه : 38
  ۱-۴-۲-۲-داوری در قرآن : 39
  ۱-۴-۲-۳- داوری در روایات 40
  ۱-۴-۳- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41
  ۱-۴-۴- سابقه تاریخی داوری : 42
  ۱-۴-۵- انواع داوری: 43
  ۱-۴-۵-۱- داوری داخلی و داوری بین المللی 43
  ۱-۴-۵-۱-۱- داوری داخلی: 44
  ۱-۴-۵-۱-۲- داوری بین المللی 44
  ۱-۴-۵-۲-داوری سازمانی و داوری موردی : 45
  ۱-۴-۵-۲-۱ داوری سازمانی : 45
  ۱-۴-۵-۲-۲-داوری موردی : 46
  ۱-۴-۵-۳-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46
  ۱-۴-۵-۳-۱-داوری تجاری : 47
  ۱-۴-۵-۳-۲-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47
  ۱-۴-۵-۴- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48
  ۱-۳-۵-۴-۱-داوری اجباری : 48
  ۱-۴-۵-۴-۲-داوری اختیاری : 49
  ۱-۴-۵-۵-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49
  ۱-۴-۵-۵-۱-داوری قراردادی : 49
  ۱-۴-۵-۵-۲-داوری قانونی : 49
  فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 51
  مقدمه فصل دوم: 52
  ۲-۱- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 55
  اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 55
  ۲-۱-۱- قاعده نفی سبیل: 56
  ۲-۱-۱-۱- مفاد قاعده نفی سبیل 56
  ۲-۱-۱-۲- مدارک قاعده: 58
  ۲-۱-۱-۳- واژگان قاعده: 61
  ۲-۱-۱-۴- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66
  ۲-۱-۱-۵- شیوه استناد به قاعده: 68
  ۲-۱-۱-۶- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70
  ۲-۱-۱-۷- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72
  ۲-۱-۲- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 73
  ۲-۱-۲-۱- واژگان قاعده: 75
  ۲-۱-۲-۲- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77
  ۲-۲- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81
  ۲-۲-۱- قاعده اضطرار: (الضرورات تبیح المحضورات) 84
  ۲-۲-۱-۱- معنای اضطرار: 84
  ۲-۲-۱-۲- مفاد قاعده اضطرار : 85
  ۲-۲-۱-۳- شیوه استناد به قاعده: 89
  ۲-۲-۲- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93
  ۲-۲-۲-۱- معنای قاعده: 93
  ۲-۲-۲-۲- مفاد قاعده: 93
  ۲-۲-۲-۳- شیوه استناد به قاعده: 96
  ۲-۲-۳- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98
  ۲-۲-۳-۱- معنای نظام 98
  ۲-۲-۳-۲- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: 100
  ۲-۲-۳-۳- شیوه استنادبه قاعده: 102
  ۲-۲-۴- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106
  ۲-۲-۴-۱- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107
  ۲-۲-۴-۲- شیوه استناد به قاعده: 110
  نتایج تحقیق: 112
  پیشنهادات: 115
  فهرست منابع و ماخذ 117
  Abstract 125

  برچسب ها: تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری قضاوت اشخاص و نهادهای غیرمسلمان پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.