تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 235 صفحه یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاش

کد فایل:6159
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 235

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 235 صفحه
  یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعدة مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهدة متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمرة حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.
  بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، دربارة آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.
  یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعدة اتلاف ، باید از عهدة جبران خسارت برآید.
  اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.
  در مورد تعارض سه قاعدة [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حیطة کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.
  اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.
  بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.
  کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

  فهرست مطالب
  فصل اول 1
  کلیات تحقیق 1
  ۱ – 1 – مقدمه 2
  ۲ – 1 – بخش اول 4
  ادبیات تحقیق 4
  ۱ – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله 5
  ۲ – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله 6
  ۳ – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله 7
  ۴ – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش 8
  ۵ – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش 9
  ۶ – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق 10
  ۷ – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی 10
  ۳ – 1 – بخش دوم 11
  بیان مفاهیم 11
  ۱ – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح 12
  ۲ – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح 13
  ۳ – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون 15
  ۴ – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم 16
  فصل دوم 18
  تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل 18
  ۱ – 2 – بخش اول 19
  تاریخچه جهل و اشتباه 19
  ۱ – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم 20
  ۲ – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه 22
  ۳ – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران 24
  ۴ – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن 25
  ۲ – 2 – بخش دوم 29
  بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات 29
  ۱ – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات 30
  ۲ – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه 33
  ۳ – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن 37
  ۴ – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان 41
  ۵ – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی 47
  ۳ – 2 – بخش سوم 56
  مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 56
  ۱ – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه 57
  ۲ – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط 59
  ۳ – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه 59
  ۴ – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا 60
  ۵ – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو 60
  ۶ – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت 61
  ۷ – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان 61
  ۴ – 2 – بخش چهارم 63
  تقسیمات جهل در فقه امامیه 63
  ۱ – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی 64
  ۲ – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف 65
  ۳ – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن 65
  ۵ – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت 66
  ۶ – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم 68
  فصل سوم 70
  اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن 70
  ۱ – 3 – بخش اول 71
  عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم 71
  ۱ – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر 72
  ۲ – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو 75
  ۳ – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه 78
  ۴ – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی 78
  ۲ – 3 – بخش دوم 80
  مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی 80
  ۱ – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت 81
  ۲ – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص 96
  ۳ – 3 – بخش سوم 99
  مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی 99
  ۱ – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل 100
  ۲ – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام 102
  ۳ – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] 102
  ۴ – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان ۲ دسته از ادله و نتیجه گیری 103
  ۴ – 3 – بخش چهارم 108
  موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن 108
  ۱ – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل 109
  ۲ – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات 110
  ۳ – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن 115
  ۴ – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه 117
  ۵ – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی 118
  ۶ – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده 119
  ۷ – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا 122
  ۸ – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت 122
  ۹ – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق 122
  ۱۰ – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء 123
  ۱۱ – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم : 124
  فصل چهارم 127
  آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن 127
  ۱ – 4 – بخش اول 128
  شرح قاعده " جهل به قانون رافع مسئولیت نیست " 128
  ۱ – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده 129
  ۲ – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130
  ۳ – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131
  ۴ – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132
  بخش دوم 133
  نقد قاعده " جهل به قانون رافع مسئولیت نیست " 133
  ۱ – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون 134
  ۲ – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل 135
  ۳ – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل 138
  ۴ – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین 140
  ۵ – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت ۱۵ روزه و فرض علم. 142
  ۶ – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی 143
  ۷ – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل 145
  ۳ – 4 – بخش سوم 150
  آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران 150
  ۱ – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ 151
  ۲ – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد 152
  ۳ – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد 159
  ۴ – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد 160
  ۵ – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است 165
  ۴ – 4 – بخش چهارم 169
  بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید 169
  ۱ – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170
  ۲ – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟ 173
  ۳ – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175
  ۴ – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180
  ۵ – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری 185
  ۶ – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید 187
  ۵ – 4 – بخش پنجم 193
  بررسی تعارضات قاعدة حقوقی با قواعد مهم فقهی 193
  ۱ – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » 194
  ۲ – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت 197
  ۳ – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم : 200
  منابع عربی 205
  منابع فارسی 214
  منابع انگلیسی 218
  منابع نرم افزاری 218
  برچسب ها: تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری تأثیر جهل در احکام فقهی قوانین حقوقی و کیفری قوانین حقوقی قوانین کیفری تاثیر جهل پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.