حدود مسئولیت پزشک خانواده

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چكيده طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري

کد فایل:6157
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 167 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 121

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 121 صفحه
  چكيده
  طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
  در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
  واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

  فهرست مطالب

  چكيده . ۱

  مقدمه .. ۲

  الف)بیان مساله .. ۲

  ب )اهمیت و ضرورت تحقیق .. ۳

  ج ) سؤالات تحقیق.. ۳

  د ) فرضیه تحقیق ۳

  و ) پیشینه تحقیق ۴

  ه ) محدودیت های تحقیق.. ۴

  ز) روش تحقيق.. ۴

  ح ) ساختار تحقیق ۴

  فصل اول : كليات ( مفاهيم – تاريخچه )

  مبحث اول : مسئوليت و اقسام آن . ۶

  گفتار اول : تعريف مسئوليت . ۶

  اول : تعريف لغوي مسئوليت .. ۶

  دوم : تعريف اصطلاحي مسئوليت ۷

  گفتار دوم : اقسام مسئوليت ۷

  بند اول : مسئوليت اخلاقي . ۸

  بند دوم : مسئوليت حقوقي . ۸

  الف : مسئوليت كيفري ۹

  ب : مسئوليت مدني و اقسام آن . ۱۰

  ۱ – مفهوم مسئوليت مدني .. ۱۰

  ۲ – تعريف مسئوليت مدني قراردادي .. ۱۱

  ۳ – شرايط مسئوليت مدني قراردادي ۱۱

  ۴ – مسئوليت مدني غير قراردادي . ۱۲

  بند سوم : مسئوليت انتظامي ۱۴

  بند چهارم : مسئوليت پزشكی ۱۷

  مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسئوليت پزشک. ۱۷

  گفتار اول : مسئوليت پزشك در ايران پيش از اسلام .. ۱۸

  گفتار دوم : مسئوليت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران ۱۹

  گفتار سوم : مسئوليت پزشك در تاريخ معاصر ايران .. ۲۱

  بند اول : مسئوليت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامي ۲۱

  بند دوم : مسئوليت پزشك بعد از انقلاب اسلامي ( شكل گيري طرح پزشك خانواده ) ۲۲

  فصل دوم : مباني ، منابع و اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده

  مبحث اول : مباني مسئوليت مدني پزشك خانواده .. ۲۶

  گفتار اول : تئوري تقصير ۲۶

  بند اول : پيدايش تئوري تقصير . ۲۶

  بند دوم : تعديل تئوري تقصير .. ۲۸

  گفتار دوم : تئوري خطر.. ۳۰

  بند اول : پيدايش تئوري خطر ۳۰

  بند دوم : تعديل تئوري خطر . ۳۲

  گفتار سوم : نظريه مختلط .. ۳۳

  مبحث دوم : انتخاب مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران ۳۴

  گفتار اول : انتخاب معيار ۳۴

  بند اول : تعريف لغوي تقصير ۳۶

  بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ۳۶

  بند اول : مفهوم مسئوليت حرفه اي ۳۹

  بند دوم : ويژگي هاي مسئوليت حرفه اي پزشك خانواده . ۴۱

  الف ) مسئوليت دو بعدي پزشك خانواده .. ۴۱

  ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشك خانواده ۴۳

  مبحث سوم : منابع مسئوليت پزشك خانواده . ۴۴

  گفتار اول : منابع اصلي. ۴۴

  بند اول : قانون .. ۴۵

  بند دوم : قرارداد پزشك خانواده . ۴۵

  الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ۴۶

  ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده . ۴۶

  ۱ – الحاقي بودن .. ۴۶

  ۲ – خصوصي يا اداري بودن. ۴۷

  ۳ – مستمر بودن ۵۰

  ۴ – عهدي بودن .. ۵۱

  ۵ – مرتبط با نظم عمومي بودن ۵۱

  ۶- انساني و اجتماعي بودن ۵۲

  ۷- نا معين بودن ۵۲

  ۸ – تعهد به نفع ثالث بودن ۵۴

  ج-زوال قرارداد پزشك خانواده .. ۵۵

  ۱ – پايان مدت قرارداد ۵۵

  ۲ – فوت پزشك خانواده . ۵۶

  ۳ – فسخ قرارداد ۵۶

  بند سوم : رويه قضايي.. ۵۷

  بند چهارم : منابع معتبر فقهي . ۵۸

  گفتار دوم : منابع فرعي مسئوليت پزشك خانواده ۵۹

  بند اول : عقايد علماء حقوق . ۵۹

  بند دوم : عرف .. ۵۹

  مبحث چهارم : اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده ۶۰

  گفتار اول : خطاي شغلي پزشك خانواده .. ۶۰

  بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشك خانواده .. ۶۰

  بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشك خانواده ۶۲

  بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشك خانواده . ۴۶

  گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشك خانواده .. ۶۵

  بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشك خانواده.. ۶۶

  الف- خسارات مادي .. ۶۶

  ۱ – خسارات ناشي از فوت فرصت ۶۷

  ۲ – خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش .. ۶۸

  ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بارپزشك خانواده ۶۹

  ۱ – تعريف خسارات معنوي . ۶۹

  ۲ – مصاديق خسارات معنوي بيمار . ۷۰

  ۳ – نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار ۷۱

  ج- خسارات مختلط. ۷۳

  گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده .. ۷۴

  بند اول : مسلم بودن خسارت وارده . ۷۴

  بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده . ۷۵

  بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده . ۷۶

  بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت .. ۷۶

  بند پنجم : رابطه سببيت .. ۷۸

  فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئوليت پزشك خانواده

  مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده .. ۸۰

  گفتار اول : مرحله تشخيص بيماري . ۸۱

  گفتار دوم : مرحله معالجه بيماري ۸۲

  مبحث دوم : ماهيت تعهدات پزشك خانواده ۸۳

  مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده . ۸۴

  گفتار اول : مسئوليت پزشك خانواده ناشي از فعل همكاران خويش . ۸۵

  بند اول : مفهوم قاعده مسئوليت ناشي از فعل غير . ۸۵

  بند دوم : اقسام مسئوليت ناشي از فعل غير ۸۶

  الف – مسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل غير. ۸۷

  ب – مسئوليت مدني قهري ناشي از فعل غير.. ۸۹

  بند سوم : شرايط اساسي براي ايجاد مسئوليت پزشك خانواده ناشي از عمل همكاران وي . ۹۰

  الف- وجود رابطه گماشتگي. ۹۱

  ب- تقصير همكاران وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن ۹۳

  گفتار دوم : تلاش براي حفظ سلامت محيط. ۹۵

  گفتار سوم : درمان اوليه ي شخص بيمار و تدبير فوريت هاي پزشكي ۹۶

  گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات . ۹۷

  گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپيشگيري از بيماري هاي خاص ۹۸

  مبحث چهارم : تخلفات انتظامي پزشك خانواده.. ۹۹

  گفتاراول : عدم بكارگيري حداكثر تلاش جهت بهبودي بيمار ۹۹

  گفتار دوم : تجويز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارويي كشور ). ۹۹

  گفتار سوم : عدم رعايت تعرفه هاي خدمت درماني در طرح پزشك خانواده . ۱۰۰

  گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه. ۱۰۱

  گفتار پنجم : مسئوليت ناشي از ادامه درمان .. ۱۰۲

  گفتار ششم : ممنوعيت دريافت وجه در قبال معرفي بيمار به خدمات تخصصي.. ۱۰۲

  مبحث پنجم : عوامل رافع مسئوليت مدني پزشك خانواده ۱۰۳

  گفتار اول : حكم قانون .. ۱۰۴

  گفتار دوم : اسباب خارجي .. ۱۰۴

  بند اول : فورس ماژور . ۱۰۵

  الف- تعريف فورس ماژور . ۱۰۵

  ب- مصاديق فورس ماژور در ارتباط با فعل زيانبار پزشك خانواده .. ۱۰۶

  ۱- فوريت هاي پزشكی . ۱۰۶

  ۲- فوت ، جنون ، سفرهاي اجباري پزشك خانواده .. ۱۰۶

  ۳- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت ۱۰۷

  بند دوم : فعل شخص ثالث ۱۰۸

  بند سوم : تقصير بيمار ( = زيان ديده ). ۱۰۹

  اول: نقش بيمار در ورود خسارت ۱۰۹

  دوم: اقسام تقصير بيمار ۱۱۰

  نتیجه گیری. ۱۱۱

  پیشنهادات.. ۱۱۵

  منابع.. ۱۱۶

  ضمائم.. ۱۱۸

  چکیده انگلیسی 121
  برچسب ها: حدود مسئولیت پزشک خانواده پایان نامه حدود مسئولیت پزشک خانواده مسئولیت پزشک خانواده پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.