بررسی راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم در نظام حقوقی ایران

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 232 صفحه امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس

کد فایل:6155
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 137 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 232

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 232 صفحه
  امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌هاي رسمي‌كنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثير هر یک از آنها، به مطالعة راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.یافته‌هاي تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثيرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.
  واژگان کلیدی: راهبرد، پلیسی گری، پلیس سنتی، پلیس جامعه محور، زنان، سالمندان، ترس از جرم.

  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  ۱- بیان مسأله : 2
  ۲- پیشینة تحقیق: 3
  ۳- پرسش‌هاي تحقیق : 4
  سوال اصلی : 4
  سوالات فرعی : 4
  ۴- فرضیه‌هاي تحقیق : 4
  فرضیه اصلی : 4
  فرضیه‌هاي فرعی : 4
  ۵- اهداف تحقیق : 5
  ۶- روش تحقیق : 5
  ۷- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق : 6
  ۸- مشکلات و محدودیت‌هاي تحقیق : 6
  ۹- سازماندهی تحقیق : 6
  بخش نخست : 8
  راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم 8
  فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم 10
  مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها 11
  گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی 11
  گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی 15
  بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس 15
  الف- دوره سیاسی 15
  ب- دوره اصلاحات 16
  ج- دوره جامعه محوری 17
  بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری 17
  گفتار سوم: راهبرد‌هاي پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی 21
  بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس 21
  بند دوم) گشت‌هاي نامنظم در سراسر جامعه 22
  بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان 23
  بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم 24
  بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی 24
  مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌هاي شکسته 26
  گفتار نخست : تأثير جرایم خُرد بر احساس ناامنی 26
  بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی 29
  بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها 29
  بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی 30
  بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی 31
  گفتار سوم : راهبرد‌هاي مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد 34
  بند نخست ) سیاست پنجره‌هاي شکسته 34
  بند دوم ) سیاست تسامح صفر 36
  فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم 39
  مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها 40
  گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن 40
  بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور 40
  بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور 42
  الف – بُعد فلسفی 42
  ب- بُعد راهبردی 43
  ج- بُعد تاکتیکی 43
  د- بُعد سازمانی 43
  بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور 44
  بند نخست) جنبة نظری شکل گیری پلیس جامعه محور 46
  بند دوم) جنبة عملی شکل گیری پلیس جامعه محور 48
  گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم 50
  بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه 50
  الف- بهره گیری از گشت‌هاي پیاده 50
  ب- پلیس در دسترس و مجاور 52
  بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس 53
  الف- مراقبت همسایگی 54
  ب- نگهبان محله 54
  بند سوم ) اطلاع رسانی 55
  بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان 56
  مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌هاي عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم 59
  گفتار نخست:کانون‌هاي جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس 59
  بند نخست) مفهوم کانون‌هاي جرم خیز 59
  گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌هاي جرم شناسی 64
  بند نخست ) مکتب شیکاگو 64
  بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم 64
  بند سوم ) فضاهای قابل دفاع 65
  بند چهارم ) فعالیت روزمره 66
  بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم 66
  گفتار سوم : برنامه‌هاي عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم 68
  بند نخست) استفاده از گشت‌هاي هدفمند در نقاط جرم خیز 68
  بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار 70
  بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز 70
  بند چهارم) طراحی محیطی 71
  الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها 71
  ب- دوربین‌هاي مدار بسته 72
  ج- بازسازی فضاهای عمومی 73
  مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم 75
  گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیسی 75
  بند نخست) مفهوم مسأله 75
  بند دوم) مفهوم حل مسأله 76
  بند سوم ) فرآیند حل مسأله 76
  بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس 79
  گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌هاي پلیس 80
  گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم 84
  بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله 85
  الف- شناسایی مشکل ترس از جرم 85
  ب) تحلیل مشکل ترس از جرم 87
  بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله 88
  ب- ارزیابی واکنش‌هاي اجرایی برای کاهش ترس از جرم 91
  93
  بخش دوم : 93
  راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین 93
  فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان 95
  مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم 96
  گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت 96
  بند نخست ) جرایم جنسی 96
  بند دوم) خشونت خانگی 98
  گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان 101
  بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان 101
  بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان 105
  گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌هاي جرم شناختی 109
  بند نخست) نظریه‌هاي غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 109
  الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان 109
  ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان 111
  ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان 112
  د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان 112
  هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان 114
  و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان 114
  بند دوم ) نظریه‌هاي محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 116
  الف- کیفیت فضاهای شهری 116
  ب- بی نظمی‌هاي فیزیکی و اجتماعی 117
  مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان 119
  گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌هاي پلیسی 119
  بند نخست) تشکیل پلیس زن 119
  در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد. 119
  بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان 121
  گفتار دوم: برنامه‌هاي عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان 124
  بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی 124
  بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی 125
  بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت 125
  بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا 126
  گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری 127
  بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان 127
  گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده 129
  گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌هاي دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری 134
  فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان 138
  مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم 139
  گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن 139
  گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان 143
  گفتار چهارم : تأثير سن بر ترس از جرم 145
  مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا 148
  گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان 148
  بند نخست) آسیب پذیری 148
  بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی 149
  بند چهارم) جنسیت 150
  بند پنجم ) انزوای اجتماعی 150
  بند هفتم) میزان درآمد 151
  بند هشتم) بازنشستگی 152
  بند نهم) تحولات اجتماعی 153
  بند دهم) رسانه‌ها 153
  گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان 154
  بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر 154
  بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان 155
  بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان 155
  بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه 156
  گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان 157
  مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان 159
  بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان 160
  بند دوم) نگهبانان محله 161
  بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه 162
  بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند 163
  بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا 163
  بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا 165
  بند دوم) زنگ‌هاي هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی 165
  بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور 166
  بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان 166
  بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان 167
  بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی 168
  نتیجه گیری 169
  فهرست منابع : 176
  الف) منابع فارسی 176
  (۱) کتابها : 176
  (۲) مقاله‌ها : 177
  (۳) تقریرات 182
  (۴) سایت داخلی 182
  (۵) روزنامه‌ها 183
  ب) منابع لاتین 183
  (۱) کتاب 183
  (۳) سایت‌هاي خارجی 184

  برچسب ها: بررسی راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم در نظام حقوقی ایران کاهش ترس از جرم راهبرد های پلیس پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.