دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 100 صفحه با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از

کد فایل:6153
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 212 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 100 صفحه
  با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.
  واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

  فهرست مطالب
  مقدمه.
  بخش اول: کلیات ورشکستگی..
  فصل اول : تعریف ورشکستگی…
  مبحث اول : تعریف لغوی.
  مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ..
  فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران….
  مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ..
  مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…
  مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت..
  فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…
  مبحث اول : تاجر بودن..
  گفتار اول: اشخاص حقیقی…
  ۱- تاجر حقیقی در قید حیات …
  ۲- تاجر متوفی..
  گفتار دوم: اشخاص حقوقی …
  مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون….
  گفتار اول: مراد توقف از پرداخت..
  ۱- نظرات حقوقدانان.
  ۱-۱- نظریه توقف واقعی…
  ۲- ۱- نظریه توقف ظاهری …
  ۲- رویه قضایی ..
  گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ..
  ۱- تعداد دین…
  ۲- نوع دین..
  ۳- ویژگی های دین..
  فصل چهارم : احراز ورشکستگی ..
  مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار….
  گفتار اول: صلاحیت ذاتی.
  گفتار دوم: صلاحیت محلی ..
  مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی..
  گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر..
  گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران..
  گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان…..
  مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ..
  بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ..
  فصل اول:کلیات..
  مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی…
  مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال….
  مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی….
  فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن….
  مبحث اول : تاجر در مقام امین…
  گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت..
  گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت .
  گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ..
  مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار…
  گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده….
  گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار.
  مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار….
  گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس..
  گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس…
  فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است..
  مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن..
  گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت…
  ۱- شرایط استرداد.
  ۲- استثنای اصل قابلیت استرداد…
  گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت…
  گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت …
  ۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس….
  ۲- بررسی انطباق ماده۵۳۲ قانون تجارت بر خیار تفلیس..
  مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن..
  گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده ۵۳۳ قانون تجارت…
  گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده ۵۳۳…
  گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت……
  ۱- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی..
  ۲- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…
  ۱-۲- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …
  ۲-۲- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …
  گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ قانون تجارت..
  ۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر خیار تفلیس..
  ۲- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر حق حبس …
  ۳- ثمره ی بحث ….
  فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط.
  مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته..
  مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته …..
  مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ..
  مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی…
  مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…
  بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد .
  نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات….
  منابع ومأخذ..
  پیوست ها…
  پیوست۱- رای اصراری شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور…
  پیوست۲- نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۱-۲۱/۱۲/۱۳۴۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری….
  پیوست۳- رای وحدت رویه شماره ۲۹۰-۱۷/۹/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور...
  برچسب ها: دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران استرداد در ورشکستگی پایان نامه ارشد حقوق دانلود رایگان پایان نامه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.