فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 115 صفحه گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این ن

کد فایل:6149
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 142 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 115 صفحه

  گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.
  کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .

  فهرست مطالب
  ۱- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… ۱
  ۲-پیشینه تحقیق.. ۳
  ۳-روش تحقیق.. ۵
  ۴-سؤالات تحقیق.. ۵
  ۵-فرضیه. ۵
  ۶-تقسیم بندی مطالب… ۵
  بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی) ۷
  فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا ۸
  مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۸
  گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران– ۸
  بنداول: تملیکی بودن بیع. ۱۰
  بند دوم: معاوضی بودن بیع. ۱۱
  بند سوم: عین بودن مبیع. ۱۲
  بند چهارم: لزوم عقد بیع. ۱۳
  گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰. ۱۳
  بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰. ۱۳
  بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰. ۱۶
  بند سوم: عین بودن مبیع. ۱۷
  بند چهارم : لزوم عقد بیع. ۱۸
  گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۱۹
  بند اول: تملیکی بودن بیع. ۱۹
  بند دوم: معاوضی بودن بیع. ۲۰
  بند سوم: عین بودن مبیع. ۲۱
  بند چهارم : لزوم عقد بیع. ۲۲
  گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰و قانون متحدالشکل تجاری امریکا ۲۴
  مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۲۵
  گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. ۲۶
  گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰. ۲۸
  گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۳۱
  گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا ۳۲
  مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۳۴
  گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. ۳۴
  گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰. ۳۵
  گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۳۷
  گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا ۴۲
  فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۴۴
  گفتار اول: اصل لزوم. ۴۴
  گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. ۴۶
  گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. ۴۸
  مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰– ۵۱
  گفتار اول: اصل لزوم. ۵۱
  گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. ۵۳
  گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ. ۵۶
  گفتار اول: اصل لزوم. ۵۹
  گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. ۵۹
  مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل آمریکا ۶۰
  بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۶۲
  فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۶۳
  مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران– ۶۳
  گفتاراول: خیار مجلس… ۶۳
  گفتار سوم:خیار شرط.. ۶۴
  گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. ۶۴
  گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… ۶۵
  گفتار ششم: خیار غبن.. ۶۵
  گفتار هفتم: خیار عیب.. ۶۶
  گفتارهشتم: خیارتدلیس… ۶۷
  گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. ۶۷
  گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. ۶۸
  گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. ۶۸
  مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰– ۶۹
  گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. ۶۹
  گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. ۷۰
  گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ۷۲
  مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۷۷
  گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. ۷۷
  گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. ۷۸
  گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) ۷۹
  مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۸۱
  فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۸۲
  مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران– ۸۲
  گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی– ۸۲
  گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد– ۸۴
  گفتار سوم: استرداد عوضین.. ۸۶
  گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۸۷
  گفتار سوم: استرداد عوضین.. ۹۴
  گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. ۹۶
  مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۹۷
  گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. ۹۹
  گفتار سوم: استرداد عوضین.. ۱۰۲
  گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. ۱۰۳
  مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ۱۰۴
  نتیجه. ۱۰۷
  فهرست منابع. ۱۱۱
  الف: منابع فارسی.. ۱۱۱
  ج: منابع عربی.. ۱۱۴
  د: منابع لاتین.. ۱۱۵


  برچسب ها: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بیع اقساطی در حقوق ایران پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.