پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 64 صفحه آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های نوآوری قانون مجازات اسلامی جدید در باب دیه می باشد. در این ماده ۴۳۵ به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات را

کد فایل:6097
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 151 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 64

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 64 صفحه
  آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های نوآوری قانون مجازات اسلامی جدید در باب دیه می باشد. در این ماده ۴۳۵ به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال برده است . با دقت در متن ماده چندین سوال به ذهن خطور می کند .در این ماده آمده است هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمده ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یاعدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق اصل شخصی بودن مجازات با مرگ مرتکب ، مجازات نیز متوقف می شود و حال این سوال مطرح می شود که آیا دیه در قتل عمد که بدل از قصاص است نوعی مجازات است یا نه ؟ و اگر دیه مجازات است پس به چه دلیل با مرگ مرتکب ساقط نمی شود و حتی عاقله نیزبا وجود عمدی بودن قتل مسئول تحمل این مجازات می شود ؟ اما اگر قانونگذار دیه را جبران خسارت می داند پس چرا طبق متن صریح مواد ۱۴و۱و۱۷ق.م.ا دیه را یکی از مجازات های اصلی چارگانه در جنایات قرار داده است . و نکته دیگری که در متن این ماده قابل تعمل است این است که طبق نظر مشهور فقها و آنچه از ماده ۱۷۰ ق . م .ا استنباط می شود، قصاص در قتل عمد مجازات اصلی است و دیه بدل از قصاصدر صورت گذشت ولی دم و درخواست وی و تنها با رضایت قاتل محقق می شود . اما آنچه از این ماده بر می آید این است که رضایت قاتل در پرداخت دیه به هیچ وجه شرط نیست و چه قاتل قبل ار فوت بر سر دیه با ولی دم به توافق رسیده باشند یا نباشند دیه باید در صورت درخواست ولی دم پرداخت می شود
  کلیدواژه‌ها: قصاص ، دیه ، عاقله ، جنایت عمدی

  فهرست مطالب
  چکیده 5
  فصل اول:کلیات تحقیق 6
  ۱-۱- مقدمه 6
  ۱-۲- بیان مساله 7
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
  ۱-۴- اهداف تحقیق 8
  ۱-۴-۱-هدف کلی 8
  ۱-۴-۲- اهداف جزئی 9
  ۱-۵- سئوالات تحقیق 9
  ۱-۶- فرضیات تحقیق 9
  ۱-۷- سوابق تحقیق 9
  ۱-۸- روش تحقیق 11
  ۱-۹- روش گردآوری اطلاعات 11
  ۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات 11
  ۱-۱۱- تعاریف کلید واژگان 12
  ۲-۱- مقدمه 13
  ۲-۲- مبانی نظری 13
  ۲-۲-۱- معني لغوي و اصطلاحي ديه : 13
  ۲-۲-۲-تعاریف دیه: 14
  ۲-۲-۳- ماهیّت دیه 15
  ۲-۲-۴- فلسفه دیه: 16
  ۲-۲-۵- شناسایی عوامل ایجاد کننده (پرداخت كنندگان) ديه 17
  ۲-۲-۵-۱- مرتکب جرم 17
  ۲-۲-۵-۲-عاقله 18
  ۲-۲-۵-۳-ضامن جریره 19
  ۲-۲-۵-۴-بیت المال 19
  ۲-۲-۶- کیفر بودن دیه 20
  ۲-۲-۷- خسارت بودن دیه 23
  ۲-۲-۸- ماهیت حقوقی دیات در جنایات عمدی 24
  ۲-۲-۸-۱-دیه بدلی قهری 24
  ۲-۲-۸-۲-دیه بدلی اختیاری 25
  ۲-۲-۹- ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی 26
  ۲-۲-۹-۱-بازداشت محکومان به پرداخت دیه 27
  ۲-۲-۹-۲-هزینه دادرسی 27
  ۲-۲-۹-۳- الزام رجوع به مراجع کیفری 27
  ۲-۲-۹-۴-ماهیت تلفیقی دیه 27
  ۲-۲-۱۰- ماهیّت دوگانۀ دیه 29
  ۲-۲-۱۱- تاریخچه دیه: 31
  ۲-۲-۱۲- پیدایش دیه اختیاری: 32
  فصل سوم: بررسی اسباب و موارد قانونی پرداخت دیه در حقوق موضوعه 33
  ۳-۱- اسباب وجوب دیه: 33
  ۳-۲- تفاوت دیه یا مجازات مالی: 34
  ۳-۳- تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت: 36
  ۳-۴- موارد قانونی پرداخت دیه: 37
  ۳-۵- مسئوولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت 38
  ۳-۶- بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله: 39
  ۳-۷- عاقله و مسئوولیت پرداخت دیه: 39
  ۳-۸- انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد: 40
  ۳-۹- علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام 41
  ۳-۱۰- مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیط دیه: 41
  ۳-۱۱- مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی: 42
  ۳-۱۲-کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان: 42
  ۳-۱۳- وراث دیه: 42
  ۳-۱۴- بررسی جبران خسارات زائد بر ديه 43
  ۳-۱۵-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه 44
  ۳-۱۵-۱-کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت 44
  ۳-۱۵-۲- قابل جبران بودن خسارات 44
  ۳-۱۶- دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 45
  ۳-۱۶-۱- عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه 45
  ۳-۱۶-۲- قبول جبران خسارات زائد بر دیه 46
  ۳-۱۷- موضع قانونگذار ایران 47
  فصل چهارم : بررسی ارکان دیه و نحوه مطالبه آن در حقوق موضوعه ایران 49
  ۴-۱- ارکان دیه: 49
  ۴-۱-۱- دیه زن: 49
  ۴-۱-۱-۱-حکمت تفاوت دیه زن و مرد: 50
  ۴-۱-۱-۲- تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل: 50
  ۴-۱-۲- دیه در قتل عمد: 51
  ۴-۱-۲-۱- مهلت اداء دیه در قتل عمد: 52
  ۴-۱-۲-۲-مسئول پرداخت دیه در قتل عمد: 52
  ۴-۱-۲-۳-قتل شبه عمد: 52
  ۴-۱-۲-۴-مقدار دیه در قتل شبه عمد 53
  ۴-۱-۲-۵-مسئول پرداخت دیه در قتل شبه عمد: 53
  ۴-۱-۲-۶-مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد: 53
  ۴-۱-۳- دیه در قتل خطار محض: 53
  ۴-۱-۳-۱- مهلت ادای دیه در قتل خطار محض: 53
  ۴-۱-۳-۲- مسئوول پرداخت دیه در قتل خطار محض: 53
  ۴-۲- موجبات ضمان مسئول پرداخت دیه: 54
  ۴-۳- اقسام جنایت علیه عضوها: 55
  ۴-۳-۱- مهلت پرداخت دیه اعضا: 55
  ۴-۳-۲-عدم تداخل دیات اعضا: 56
  ۴-۳-۳-تداخل دیات اطراف 56
  ۲-۳-۴-تداخل دیات منافع: 57
  ۴-۳-۵-تداخل دیه زخمها: 57
  ۴-۳-۶-تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس: 57
  ۴-۴- ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامي‌ مصوب ۱۳۹۲ 58
  نتیجه گیری 60
  منابع و ماخذ 61

  برچسب ها: پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه حقوق جزا و جرم شن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.