بررسی حقوقی قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 135 صفحه هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قرارداد

کد فایل:6086
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 111 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 135 صفحه
  هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.
  لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم
  واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال
  فهرست مطالب
  عنوان.. صفحه
  مقدمه. ۱
  بخش اول: کلیات
  فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. ۳
  گفتاراول: مفهوم مال فکری.. ۳
  بنداول: مال ومعیارمالیت… ۳
  الف: مفهوم مال درلغت… ۳
  ب: مفهوم مال درفقه. ۳
  ج: مفهوممال درحقوق.. ۴
  بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. ۵
  گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. ۸
  بنداول: تقسیمات مال.. ۸
  الف: تقسیمات مال درفقه. ۸
  ب: تقسیمات مال درحقوق.. ۸
  ۱- اموال مادی.. ۸
  ۲- اموال غیرمادی یا معنوی.. ۸
  ۲-۱- اقسام حق.. ۹
  ۲-۱-۱- حق غیرمالی.. ۹
  ۲-۱-۲- حق مالی.. ۹
  بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. ۹
  الف: نظریه ی حق دینی.. ۱۱
  ب: نظریه ی حق عینی.. ۱۱
  ۱- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. ۱۲
  ۲- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت… ۱۲
  ۲-۱- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت… ۱۳
  ۲-۲- دلایل موافقان نظریه مالکیت… ۱۴
  ج: نظریه ی حق فکری.. ۱۷
  فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. ۱۹
  گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. ۱۹
  بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. ۱۹
  بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) ۲۱
  ۱- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. ۲۴
  ۱-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. ۲۴
  ۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. ۲۴
  ۳-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. ۲۵
  ۴-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده ۲۵
  ۲- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. ۲۵
  ۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. ۲۵
  ۲-۱-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. ۲۶
  ۲-۱-۲- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. ۲۶
  ۲-۲- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. ۲۷
  گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. ۲۸
  بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. ۲۸
  الف: انتقال قطعی وبیع. ۲۹
  ب: انتقال قطعی وهبه. ۳۳
  بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. ۳۵
  الف: مجوزبهره برداری واجاره ۳۶
  ۱- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء ۳۶
  ۲- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص…. ۳۷
  ب: مجوزبهره برداری وعاریه. ۳۹
  ج: مجوزبهره برداری واذن.. ۴۰
  د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. ۴۰
  بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
  فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. ۴۳
  گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. ۴۳
  بنداول: فسخ.. ۴۳
  الف: خیارعیب… ۴۳
  ب: خیارتدلیس…. ۴۷
  ج: خیاررویت وتخلف وصف… ۴۸
  د: خیارتبعض صفقه. ۴۹
  ر: خیارغبن.. ۵۱
  ز: خیارتخلف ازشرط.. ۵۶
  ژ: خیار شرط….. ۶۲
  س: خیارتفلیس…. ۶۴
  ش: خیارتعذرتسلیم. ۶۵
  بنددوم: اقاله. ۶۵
  گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. ۶۷
  بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. ۶۷
  الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. ۶۹
  ۱- مالکیت ادبی وهنری.. ۶۹
  ۲- مالکیت صنعتی.. ۷۲
  ب: قراردادهای انتقال قطعی.. ۷۳
  بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) ۷۳
  الف: مفهوم قوه قاهره ۷۳
  ب: آثارقوه قاهره ۷۶
  ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. ۷۷
  بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. ۸۰
  الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. ۸۰
  ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. ۸۲
  بندچهارم: انفساخ. ۸۳
  بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. ۸۵
  الف: مصادره حق.. ۸۶
  ب: توقیف حق.. ۸۸
  بندششم: ورشکستگی.. ۸۹
  بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. ۹۲
  فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. ۹۸
  گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. ۹۸
  بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده ۹۸
  الف: مفهوم حقوق معنوی.. ۹۸
  ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. ۹۹
  ۱- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. ۹۹
  ۲- غیرقابل انتقال بودن.. ۹۹
  ج: انواع حقوق معنوی.. ۱۰۰
  ۱- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. ۱۰۰
  ۱-۱- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) ۱۰۰
  ۲-۱- حق حرمت اثر. ۱۰۱
  ۳-۱- حق افشای اثر. ۱۰۱
  ۴-۱- حق عدول واسترداد. ۱۰۲
  ۲- مالکیت صنعتی.. ۱۰۲
  د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. ۱۰۲
  بنددوم: حق عدول واسترداد. ۱۰۴
  بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. ۱۰۷
  گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. ۱۰۷
  بنداول: انقضای مدت حمایت… ۱۰۷
  الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. ۱۰۸
  ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. ۱۰۹
  ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. ۱۱۰
  بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. ۱۱۱
  الف: مفهوم پروانه اجباری.. ۱۱۲
  ب: جهات صدورمجوزاجباری.. ۱۱۳
  ۱- مالکیت صنعتی.. ۱۱۴
  ۱-۱- عدم بهره برداری ازاختراع. ۱۱۴
  ۲-۱- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. ۱۱۶
  ۳-۱- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. ۱۱۶
  ۴-۱- اختراعات وابسته ومتقابل.. ۱۱۸
  ۵-۱- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. ۱۱۹
  ۲- مالکیت ادبی وهنری.. ۱۲۰
  ۲-۱- مجوزهای قانونی.. ۱۲۰
  ۲-۲= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. ۱۲۱
  ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث… ۱۲۲
  بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. ۱۲۴
  الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. ۱۲۴
  ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار ۱۲۵
  ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. ۱۲۵
  د: ژنریک یاعام شدن علامت… ۱۲۶
  ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. ۱۲۷
  نتیجه گیری.. ۱۲۸
  پیشنهاد. ۱۳۳
  فهرست منابع. ۱۳۴


  برچسب ها: بررسی حقوقی قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری قرارداد مالکیت فکری انحلال قرارداد مالکیت فکری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.