مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 105 صفحه یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای ا

کد فایل:6078
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 146 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 105 صفحه
  یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
  کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
  واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه. ۳
  ۱-۱- بيان مسأله. ۴
  ۱-۲-ضرورت انجام تحقيق. ۶
  ۱-۳- سوالات تحقیق. ۶
  ۱-۴- اهداف تحقیق. ۷
  ۱-۵-فرضیات.. ۷
  ۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸
  ۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰
  ۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰
  فصل دوم :‌رهیافت نظری
  ۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲
  ۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲
  ۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.. ۱۴
  ۲-۱-۳- وجوه ۱۵
  ۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی.. ۱۵
  ۲-۱-۵- پول شویی.. ۱۸
  ۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه. ۲۰
  ۲-۲- تاریخچه. ۲۱
  فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
  ۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. ۲۶
  ۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳۱
  ۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱
  ۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲
  ۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳
  ۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵
  ۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹
  ۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰
  ۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند 42
  ۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲
  ۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲
  ۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴
  ۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴
  ۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. ۴۵
  ۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ۴۷
  ۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸
  ۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. ۵۰
  ۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه. ۵۱
  ۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. ۵۲
  ۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص…. ۵۴
  ۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک… ۵۹
  ۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. ۶۰
  ۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. ۶۵
  ۳-۳-۱۰- الزامات کلی.. ۶۷
  ۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸
  ۳-۳-۱۲- همکاری های بین المللی.. ۶۸
  فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
  ۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی.. ۷۶
  ‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۶
  ۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶
  ۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸
  ۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸
  ۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹
  ۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۸۰
  ۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۸۱
  ۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱
  ۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲
  ۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳
  ۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی.. ۸۴
  ۴-۲- قانون مجازات اسلامی.. ۸۴
  ۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی.. ۸۷
  ۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) ۹۰
  ۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود. ۹۱
  ۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم. ۹۱
  نتیجه گیری و پیشنهادها
  نتیجه گیری.. ۹۶
  پیشنهادها ۱۰۰
  منابع و مآخذ. ۱۰۲
  الف) منابع فارسی.. ۱۰۲
  ب) منابع لاتین.. ۱۰۳
  ضمائم. ۱۰۵  برچسب ها: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل مبارزه با تامین مالی تروریسم پایان نامه تروریسم پایان نامه حقوق پایان نامه ارشدحقوق دانلود پایان نامه حقوق بین
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.