فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

بررسی حقوقی آثار و احکام مرور زمان در دعاوی تجاری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 87 صفحه بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی

کد فایل:6074
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 110 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 87

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 87 صفحه
  بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده است
  واژگان کلیدی: مرور­زمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد
  فهرست مطالب
  فصل اول: مقدمه
  مبحث اول: مفاهیم و پیشینه. ۵
  گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. ۵
  بند اول: مفهوم مرور زمان. ۶
  بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. ۷
  بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. ۱۱
  گفتار دوم: پیشینه ۱۱
  بند اول: پیشینه در غرب.. ۱۲
  بنددوم: پیشینه در ایران. ۱۵
  مبحث دوم: اقسام مرور زمان. ۱۵
  گفتار اول: تقسیم مرور زمان به جزایی، مدنی و تجاری.. ۱۵
  بند اول: مرور زمان جزایی 15
  بند دوم: مرور زمان مدنی.. ۱۵
  بند سوم: مرور زمان تجاری.. ۱۵
  بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری.. ۱۶
  گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق.. ۱۷
  بند اول: مرور زمان موجد حق.. ۱۷
  بند دوم: مرور زمان مسقط حق.. ۱۹
  بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق.. ۲۰
  گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. ۲۲
  بند اول: مرور زمان مسقط حق.. ۲۲
  بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی.. ۲۳
  بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی ۲۴
  فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
  مبحث اول: مبانی مرور زمان. ۲۶
  گفتار اول: مبانی حقوقی.. ۲۶
  بند اول: نظم عمومی.. ۲۶
  بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. ۲۸
  بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. ۲۸
  گفتار دوم: مبانی فقهی.. ۲۹
  بند اول: ادله خاص فقهی.. ۲۹
  بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور ۳۱
  بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. ۳۴
  الف: قاعده اعراض… ۳۴
  ب: حکم حکومتی.. ۳۶
  ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. ۳۷
  ۱-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. ۳۸
  ۲-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. ۳۹
  گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری.. ۴۰
  بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. ۴۰
  الف: اصل سرعت.. ۴۱
  ب: مسئولیت تضامنی.. ۴۲
  ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. ۴۳
  د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. ۴۴
  ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. ۴۵
  بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. ۴۵
  مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری.. ۴۷
  گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. ۴۸
  بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. ۴۸
  بند سوم: مهلت اقامه دعوا ۴۹
  بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… ۴۹
  بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. ۵۰
  بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. ۵۱
  گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری.. ۵۲
  بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. ۵۳
  بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
  بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. ۵۵
  بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. ۵۷
  بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. ۵۹
  فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
  مبحث اول: احکام مرور‌زمان. ۶۳
  گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. ۶۳
  بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. ۶۳
  الف: موارد انقطاع ۶۴
  ۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
  ۲-اقرار به دین.. ۶۵
  ب: عدم امکان تکرار انقطاع. ۶۶
  بند دوم: تعلیق مرور‌زمان. ۶۶
  الف: مفهوم تعلیق.. ۶۷
  ب: جهات تعلیق.. ۶۸
  1-عدم اهلیت و حجر. ۶۸
  2- قوه قاهره ۶۹
  گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان. ۷۰
  بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان. ۷۰
  بند دوم: مبدأ مرور‌زمان. ۷۱
  مبحث دوم: آثار مرور‌زمان. ۷۴
  گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
  گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری.. ۷۵
  بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری.. ۷۵
  بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری.. ۷۸
  گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان. ۸۰
  نتیجه گیری.. ۸۳
  پیشنهادات.. ۸۵
  منابع و مآخذ. ۸۶  برچسب ها: بررسی حقوقی آثار و احکام مرور زمان در دعاوی تجاری آثار و احکام مرور زمان در دعاوی تجاری پایان نامه بررسی حقوقی آثار و احکام مرور زمان در دعاوی تجاری پایان نامه دعاوی تجاری دعاوی تجاری پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه رایگان حقو
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.