بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 77 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگ

کد فایل:6052
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 141 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 77 صفحه

  پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
  چکیده
  هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
  کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول : کلیات تحقیق 3
  ۱-۱- بیان مسئله 3
  ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
  ۱-۳- اهداف تحقیق 4
  ۱-۳-۱- هدف کلی 4
  ۱-۳-۲- اهداف جزئی 4
  ۱-۴- سئوالات تحقیق 5
  ۱-۵- فرضیات تحقیقات 5
  ۱-۶- پیشینه تحقیق 6
  ۱-۷- روش تحقیق 7
  ۱-۸- تعاریف عملیاتی 8
  فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 9
  ۲-۱- مفاهیم لغوی و اصطلاحی 9
  ۲-۱-۱- مفاهیم لغوی 9
  ۲-۱-۲- مفاهیم اصطلاحی 11
  ۲-۲- تاریخچه جایگاه ومسؤولیت پزشکی 13
  ۲-۲-۱- تمدنهای ابتدایی 13
  ۲-۲-۲- بابل، یونان و روم باستان 13
  ۲-۲-۳- ایران باستان 14
  ۲-۲-۴- دوران اسلامی 15
  فصل سوم : بررسی مسئوليت پزشک در فقه 16
  ۳-۱- جایگاه طبابت و مسئوليت پزشک 16
  ۳-۲- ضمان پزشک در فقه شيعه 16
  ۳-۲-۱- نظر مشهورفقهاي اماميه 17
  ۳-۲-۱-۱- روايات 18
  ۳-۲-۱-۲- قواعد فقه 18
  ۳-۲-۱-۳- اجماع 18
  ۳-۲-۲- نظريه غير مشهور فقهاي اماميه 18
  ۳-۲-۲-۱- اصل برائت 19
  ۳-۲-۲-۲-اذن شرع و عقل 19
  ۳-۲-۲-۳-اذن بيمار يا ولي بيمار به درمان 19
  ۳-۲-۲-۴-قاعده احسان 19
  ۳-۲-۲-۵-روايات 20
  ۳-۳- ضمان طبيب در قوانين و مقررات موضوعه 20
  ۳-۴- سقوط ضمان طبيب 21
  فصل چهارم : بررسی مسئولیت مدنی پزشکان 23
  ۴-۱- ماهیت مسؤولیت مدنی 23
  ۴-۲- دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشکی 24
  ۴-۲-۱- قهری بودن مسؤولیت پزشک 24
  ۴-۲-۲- قراردادی بودن مسؤولیت پزشک 25
  ۴-۲-۲-۱- مفهوم مسؤولیت قراردادی 25
  ۴-۳- ماهیت تعهد پزشک 26
  ۴-۳-۱- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» 26
  ۴-۳-۲- قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک 27
  ۴-۴- ماهیت قرارداد معالجه 30
  ۴-۴-۱- نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه 30
  ۴-۴-۲- نظریه جعاله بودن عقد معالجه 30
  ۴-۴-۳- نظریه وکالت 31
  ۴-۴-۴- نظریه عقد نامعین 31
  ۴-۵- مواجهه حقوق و پزشكي 32
  ۴-۶-مسئووليت محض پزشك 33
  ۴-۶-۱- تعهد قراردادي و غير قراردادي پزشك 33
  ۴-۶-۲- تعهد به نتيجه پزشك 34
  ۴-۷- ارکان مسؤولیت مدنی پزشک 36
  ۴-۷-۱-خطای پزشکی 36
  ۴-۷-۱-۱- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی 36
  ۴-۷-۱-۲- مصادیق عمومی خطای پزشک 37
  ۴-۷-۲- عدم اخذ رضایت 39
  ۴-۷-۲-۱- مفهوم حقوق رضایت 39
  ۴-۷-۲-۲-انواع رضایت 40
  ۴-۷-۲-۳-آگاهانه بودن رضایت 41
  ۴-۷-۲-۴- قلمرو رضایت 42
  ۴-۷-۳- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک 43
  ۴-۷-۳-۱- دیدگاه فقها 43
  ۴-۷-۳-۲-دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها 44
  ۴-۸- رضايت و برائت بيمار 45
  ۴-۸-۱- حريت بيمار 45
  ۴-۸-۲- جايگاه معلوم اذن در فقه 45
  ۴-۸-۳-چگونكي اذن بيمار 46
  ۴-۸-۴- مرز مبهم (اذن ) و (برائت ) درفقه وقانون مجازات 47
  ۴-۹- جمع بين ماده ۳۱۹و۳۲۲ قانون مجازات 48
  ۴-۱۰- پزشك و عرف پزشكي 51
  ۴-۱۰-۱- احتياطهاي معمول پزشكي 52
  ۴-۱۰-۲- اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي 52
  ۴-۱۱- بررسی نارسایی های بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران 56
  ۴-۱۱-۱- بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان 56
  ۳-۱۱-۲-تجزیه و تحلیل آماری بیمه‏های مسئولیت حرفه‏ای پزشکان 58
  ۴-۱۱-۳- موانع رشد و گسترش بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان در ایران 58
  فصل پنجم : بررسی مسئولیت کیفری پزشکان 61
  ۵-۱- مسؤولیت و جایگاه اخلاقی و کیفری پزشک 61
  ۵-۱-۱- جایگاه اخلاقی پزشک 61
  ۵-۱-۱-۱- مفهوم جایگاه اخلاقی 61
  ۵-۱-۱-۲- ماهیت اخلاق پزشکی 62
  ۵-۱-۲- مسؤولیت کیفری پزشک 63
  ۳-۱-۲-۱- مفهوم مسؤولیت کیفری 63
  ۵-۱-۲-۲- ماهیت جایگاه کیفری پزشک 63
  ۵-۱-۲-۳- جایگاه انتظامی پزشک 64
  ۳-۱-۳- جایگاه پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی 65
  ۵-۱-۴- رضایت بیمار مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند 68
  ۵-۲-وجه افتراق مسؤولیت کیفری و مدنی 69
  ۵-۲-۱- جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی 69
  نتیجه گیری 72
  منابع و ماخذ 74  برچسب ها: بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی پزشکان پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.