بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 76 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بزه دیده در جرایم و همچنین حمایت نظام دادرسی کیفری از بزه دیده می باشد . در نظام های عدالت

کد فایل:6017
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 188 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 76

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 76 صفحه

  پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
  چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بزه دیده در جرایم و همچنین حمایت نظام دادرسی کیفری از بزه دیده می باشد . در نظام های عدالت جنایی امروزی، بزه دیدگان از نقش و جایگاه در خور توجهی بهره مند نبوده و برخلاف متهمان و بزهکاران به حقوق و نیازهای آنان به نحو شایسته ای توجه نشده است. به طور کلی، از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری پس از پیدایش دولت ها، حکومت بهترین نماینده منافع جامعه از جمله منافع بزه دیدگان، شمرده می شده است. به همین دلیل، موضوع حمایت از بزه دیده که تا پیش از پیدایش دولت به منزله زیان دیده از جرم شناخته می شد، از چارچوب میزان خسارت های مادی فراتر نرفته و حتی در مورد جبران خسارت های معنوی نیز در همین محدوده معنا پیدا کرده است. در این میان سیاست گذران کشور ما، چه در سطح قانون گذاری و چه در سطح دستگاه قضایی، به تازگی به اهمیت نقش و جایگاه بزه دیدگان در جرایم و در نظام عدالت جنائی پی برده اند. زیرا دریافته اند که احیای جایگاه بزه دیده در این نظام و توجه به نقش او در فرایند عدالت جنایی، هم نیازمند قوانین مناسب و هم در گرو یک سیاست جنایی قضایی سنجیده برای اجرای آن قوانین است. بدین سان با بررسی اینکه منظور از بزه دیده کیست و سیر تحول این مفهوم در بستری ترمینولوژیک و اینکه بزه دیده از چه جایگاهی در این نظام بهره مندند و چه دورنمایی را برای دست یابی به یک عدالت جنایی بزه دیده مدار می توان ترسیم کرد، می تواند دورنمایی برای سیاست گذاری های دیگر و اجرای بهتر برنامه های حمایت از بزه دیدگان ترسیم کند.
  واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی،جرایم ، آیین دادرسی کیفری ایران، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول 4
  کلیات 4
  ۱-۱- بیان مسئله 4
  ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
  ۱-۳- اهداف تحقیق 6
  ۱-۳-۱- هدف کلی 6
  ۱-۳-۲- اهداف جزئی 6
  ۱-۴- سئوالات تحقیق 7
  ۱-۴-۱- سئوال اصلی 7
  ۱-۴-۲- سئوالات فرعی 7
  ۱-۵- فرضیات تحقیق 7
  ۱-۵-۱- فرضیه اصلی 7
  ۱-۵-۲- فرضیات فرعی 8
  ۱-۶-پیشینه تحقیق 8
  فصل دوم : بررسی مفهومی شناخت بزه و بزه دیده در حقوق کیفری 12
  ۲-۱- تبیین مفهوم بزه دیده و بزه دیده شناسی 12
  ۲-۱-۱- مفهوم شناسی بزه دیده شناسی 12
  ۲-۱-۲- تعریف بزه دیده 13
  ۲-۱-۲-۱- بزه دیده در فرهنگ ها 13
  ۲-۱-۲-۲- بزه دیده در اثار مکتوب حقوقی و جرم شناسی: 13
  ۲-۱-۲-۳- بزه دیده در قوانین داخلی و اسناد بین المللی 15
  ۲-۲- تاریخچه نقش بزه دیده در فرایند وقوع عمل مجرمانه 17
  ۲-۳- اقسام بزه دیدگی 19
  ۲-۳-۱- بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم 19
  ۲-۳-۲- بزه دیدگی دوباره یا مکرر 20
  ۲-۳-۳- بزه دیدگی فردی و جمعی 20
  ۲-۳-۴- بزه دیدگی ثانوی 21
  ۲-۴- مبانی، تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی،گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده 21
  ۲-۴-۱- مبانی حمایت از حقوق بزه دیده و تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی 22
  ۲-۴-۱-۱- مبانی حمایت از حقوق بزه دیده 22
  ۲-۴-۱-۱-۱- مبنای فلسفی و ایدئولوژیک: 22
  ۲-۴-۱-۱-۲- مبنای هنجاری 23
  ۲-۴-۱-۱-۳- قصور دولتها 24
  ۲-۴-۱-۱-۴- حل و فصل های غیر قضایی 24
  ۲-۴-۱-۱-۵- تقلیل بزه کاری 25
  ۲-۴-۱-۲- تئوری های مربوط به توجیه علل بزه دیدگی 26
  ۲-۴-۱-۲-۱- تئوری شتابزدگی بزه دیده: 26
  ۲-۴-۱-۲-۲- تئوری سبک زندگی (شیوه ی زیستن) 27
  ۲-۴-۱-۲-۳- تئوری اعمال روزمره: 27
  ۲-۴-۱-۳- گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده 27
  ۲-۴-۱-۳-۱- مفهوم سیاست جنایی و تحولات آن 27
  ۲-۴-۱-۳-۲-گونه های سیاست جنایی حمایت از بزه دیده: 29
  ۲-۴-۱-۳-۲-۱- حمایت از بزه دیده بلافاصله پس از تحقق جرم: 29
  ۲-۴-۱-۳-۲-۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی: 29
  ۲-۴-۱-۳-۲-۳- حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای احکام و تامین ضرر و زیان 30
  فصل سوم : بررسی نقش و جایگاه بزه دیده در جرایم و مراحل صدور حکم 31
  ۳-۱- مقدمه 31
  ۳-۲- فرایند دادرسی و صدور حکم 32
  ۳-۲-۱- فرایند دادرسی 32
  ۳-۲-۱-۱- اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی 32
  ۳-۲-۱-۲-تدابیر حمایت از بزه دیده 36
  ۳-۲-۲- فرایند صدور حکم 44
  ۳-۲-۲-۱- اصول تضمین حقوق بزه دیده در فرایند صدور حکم 44
  ۳-۲-۲-۱-۱- مستدل بودن احکام 44
  ۳-۲-۲-۱-۲-تسریع صدور حکم 46
  ۳-۲-۲-۱-۳-صدور حکم ضرر وزیان در ضمن حکم کیفری 47
  ۳-۲-۲-۱-۴-پیش بینی سازوکارهای جبران در حکم کیفری 49
  ۳-۲-۲-۲- جایگاه حقوقی بزه دیده در صدور حکم 50
  ۳-۲-۲-۲-۱-کیفیات تخفیف دهنده مجازات نقش بزه دیده در آن 50
  ۳-۲-۲-۲-۲- بزه دیده و نهاد تعلیق اجرای مجازات 51
  ۳-۲-۲-۳-جایگاه بزه دیده در اعطای آزادی مشروط 52
  ۳-۳- جایگاه بزه دیده در مرحله ی اجرای حکم 52
  ۳-۳-۱- فرایند اجرای حکم 52
  ۳-۳-۱-۱- فراهم کردن سازو کارهای جبران 52
  ۳-۳-۱-۱-۱- خسارت قابل مطالبه از سوی بزه دیده 52
  ۳-۳-۱-۱-۲-عدم اسقاط حقوق خصوصی در ضمن اسقاط حقوق عمومی 53
  ۳-۳-۱-۱-۳-تقدم حقوق مدعی خصوصی بر حقوق عمومی 54
  ۳-۳-۱-۲-سیاست جنایی حاکم بر جبران خسارت بزه دیدگان 55
  ۳-۳-۱-۲-۱- ضرورت خسارت زدایی و ضمانت اجرای آن 55
  ۳-۳-۱-۲-۲-ضرورت وجوه دیگر نهادهای جبران کننده خسارت 57
  ۳-۳-۱-۳-سایر تسهیلات قانونی 59
  ۳-۳-۱-۳-۱- بزه دیدگان و تجدید نظر خواهی 59
  ۳-۳-۱-۳-۱-۱- اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب از سوی بزه دیده 60
  ۳-۳-۱-۳-۱-۲- اعتراض به حکم برائت 60
  ۳-۳-۱-۳-۱-۳- جایگاه بزه دیده در اعتراض به آراء دادگاه کیفری استان 60
  ۳-۳-۱-۳-۱-۴- حق تجدید نظرخواهی تبعی 61
  ۳-۳-۱-۳-۲- گذشت شاکی بعد از قطعی شدن رای دادگاه: 61
  ۳-۳-۱-۳-۳-مرور زمان و جایگاه بزه دیده در آن : 62
  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 63
  نتیجه گیری 63
  فهرست منابع 65
  الف)پایان نامه ها و مقالات 65
  ب)مقالات 67
  ج) مواد قانونی و سوره های قرآن و نهج البلاغه: 67  برچسب ها: بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران بزه دیده پایان نامه بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران حقوق کیفری حقوق کیفری ایران پایان نامه ارشد حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.