بررسی نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 76 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت ي

کد فایل:6014
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 144 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 76

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 76 صفحه

  پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
  چکیده
  اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
  نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
  واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول 4
  كليات تحقیق 4
  ۱-۱- بيان مسئله 4
  ۱-۲- اهمیت و ضروت تحقیق 5
  ۱-۳- اهداف تحقيق 6
  ۱-۴- سوالات تحقيق 6
  ۱-۵- فرضيات تحقيق 7
  ۱-۶- انگيزه انتخاب موضوع 7
  ۱-۷- سوابق تحقيق 8
  ۱-۸- روش تحقيق 8
  ۱-۹- محدوديت هاي تحقيق 8
  ۱-۱۰-مفاهيم و اصطلاحات 9
  فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 11
  ۲-۱- ادبيات و مبانی ش کل گیری اسناد 11
  ۲-۲- سند و تاريخچه سند در حقوق ايران 11
  ۲-۲-۱- تاريخچه سند در حقوق ايران قبل از اسلام 11
  ۲-۲-۲- تاريخچه سند در حقوق ايران بعد از اسلام 12
  ۲-۳- تعريف سند 13
  ۲-۳-۱- تعريف لغوي سند 13
  ۲-۳-۲- تعريف اصطلاحي سند 13
  ۲-۴- انواع سند 14
  ۲-۴-۱- سند رسمي‌ 14
  ۲-۴-۲- اسناد عادي 15
  ۲-۵- هويت و تعريف آن 16
  ۲-۶- تاريخچه اسناد هويتي 18
  ۲-۷- تعريف اسناد هويتي 19
  ۲-۸- وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي 19
  ۲-۹- انواع اسناد هويتي 20
  ۲-۹-۱- اسنادي كه فقط كاركرد هويتي دارند 21
  ۲-۹-۱-۱- شناسنامه 21
  ۲-۹-۱-۲- كارت شناسايي ملي 22
  ۲-۹-۱-۳- شكل هاي گوناگون سوء استفاده از شناسنامه 23
  ۲-۹-۲- اسنادي كه علاوه بر كاركرد ويژه خود نقش هويتي نيز ايفاء مي‌كنند 23
  ۲-۹-۲-۱- گذرنامه 23
  ۲-۹-۲-۲-گواهينامه رانندگي 24
  ۲-۹-۲-۳-كارت پايان خدمت 25
  ۲-۹-۲-۴- مدارك شناسايي صنفي 26
  ۲-۱۰- تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي 27
  فصل سوم : بررسی جعل سند و استفاده از سند مجعول در حقوق ایران 28
  ۳-۱- جعل سند و استفاده از سند مجعول 28
  ۳-۲- تاريخچه جعل 28
  ۳-۲-۱- در حقوق قديم ايران 28
  ۳-۲-۲- در حقوق اسلام 29
  ۳-۲-۳- در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌ 29
  ۳-۲-۴- در حقوق جزاي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌ 29
  ۳-۳- تعريف و مفهوم جعل 30
  ۳-۴- صور مختلف جعل سند 30
  ۳-۵- اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي 31
  ۳-۵-۱- ركن قانوني 31
  ۳-۵-۲- ركن مادي 32
  ۳-۵-۳- ركن معنوي جرم جعل يا قصد متقلبانه 32
  ۳-۵-۴- ركن ضرري 33
  ۳-۶- روشهاي جعل در اسناد هويتي 34
  ۳-۶-۱- ايجاد تغييرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن 35
  ۳-۶-۲- تغيير و جابجايي عكس 36
  ۳-۶-۳- ارائه مدارك هويت و غير 36
  ۳-۶-۴- دخل و تصرف در امهار روي سند 36
  ۳-۶-۵- ساخت و تكثير سند 37
  ۳-۷- استفاده از اسناد هويتي مجعول و غيرواقعي 37
  ۳-۷-۱- عنصر مادي جرم 38
  ۳-۷-۲- عنصر رواني جرم 38
  ۳-۸- انواع مبارزه با جرم جعل 38
  ۳-۸-۱- مبارزه كيفري با جرم 38
  ۳-۸-۲- مبارزه غيركيفري با جرم 39
  ۳-۹- شيوه مبارزه با جعل اسناد هويتي 41
  ۳-۱۰- شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول 42
  ۳-۱۱- روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول 43
  فصل چهارم : بررسی جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي در حقوق ایران 44
  ۴-۱- جرائم عليه اموال 44
  ۴-۱-۱- كلاهبرداري 44
  ۴-۱-۱-۱- تاريخچه كلاهبرداري 45
  ۴-۱-۱-۲-تعريف كلاهبرداري 45
  ۴-۱-۱-۳-عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري 45
  ۴-۱-۱-۴-شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي جعلي 46
  ۴-۱-۲- خيانت در امانت 46
  ۴-۱-۲-۱- تاريخچه خيانت در امانت 47
  ۴-۱-۲-۲-تعريف خيانت در امانت 47
  ۴-۱-۲-۳-اركان تشكيل دهده جرم خيانت در امانت 47
  ۴-۳ ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت 48
  ۴-۱-۳- سرقت 49
  ۴-۱-۳-۱- تاريخچه جرم سرقت 49
  ۴-۱-۳-۲- تعريف سرقت 49
  ۴-۱-۳-۳- اركان جرم سرقت 50
  ۴-۱-۳-۴- تاثير اسناد هويتي جعلي در شيوه هاي مختلف سرقت 50
  ۴-۱-۴- صدور چك پرداخت نشدني 51
  ۴-۱-۴-۱- تاريخچه چك 51
  ۴-۱-۴-۲- تعريف چك و چك پرداخت نشدني 51
  ۴-۱-۴-۳-عناصر تشكيل دهنده جرم صدور چك پرداخت نشدني 52
  ۴-۲- ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي 53
  ۴-۲-۱- جرائم امنيتي 53
  ۴-۲-۲- جرائم غير امنيتي 55
  فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها 58
  ۵-۱- نتيجه گيري 58
  ۵-۲- پيشنهادها 60
  ۵-۳- پيشنهاد براي برنامه‌هاي بلند مدت مقابله با استفاده از سند مجعول 66
  ۵-۴- پيشنهاد براي تحقيقات آينده 68
  منابع و ماخذ 69  برچسب ها: بررسی نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال اسناد هویتی معجول جرائم علیه اموال حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.