ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 131 صفحه چکیده: مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و

کد فایل:6004
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 133 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 131 صفحه
  چکیده:
  مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره ۴ قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده ۳۸ ق.ح.خ ۱۳۹۱ هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
  واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.
  فهرست مطالب:
  چکیده
  مقدمه. ۱
  بیان مسئله: ۱
  سؤالات اصلی: ۳
  سؤالات فرعی: ۳
  فرضیه‌های اصلی: ۳
  فرضیه‌های فرعی: ۴
  اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴
  هدف تحقیق: ۵
  سابقه تحقیق: ۵
  روش شناسی پژوهش: ۶
  تقسیم بندي مطالب: ۶
  فصل اول: کلیات… ۷
  بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. ۸
  مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. ۸
  گفتار اول: مفهوم طلاق.. ۸
  گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. ۹
  بند اول: طلاق واجب… ۹
  الف) ظهار: ۹
  ب) ایلاء: ۱۰
  بند دوم: طلاق حرام. ۱۱
  بند سوم: طلاق مکروه. ۱۱
  بند چهارم: طلاق مستحب… ۱۲
  گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. ۱۲
  بند اول: طلاق بائن.. ۱۳
  بند دوم: طلاق رجعی.. ۱۶
  الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: ۱۶
  ب) اقسام طلاق رجعی: ۱۶
  گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. ۱۷
  بند اول: طلاق قضایی.. ۱۷
  بند دوم: طلاق غیرقضایی.. ۱۸
  مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. ۱۸
  گفتار اول: مفهوم طلاق.. ۱۸
  گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. ۱۸
  بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. ۱۹
  بند دوم: حفظ حقوق خانواده. ۱۹
  بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. ۲۰
  بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. ۲۰
  گفتار سوم: اقسام عدّه. ۲۰
  بند اول: عدّه طلاق.. ۲۱
  بند دوم: عدّه وفات… ۲۳
  بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. ۲۴
  بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت… ۲۵
  بخش دوم: سکونت در منزل مشترک…. ۲۶
  مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک…. ۲۷
  گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. ۲۷
  بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. ۲۷
  الف) کتاب: ۲۷
  ب) سنت: ۲۸
  پ) اجماع: ۲۹
  ت) سیرۀ مسلمین: ۳۰
  بند دوم: مبانی قانونی.. ۳۰
  الف) ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: ۳۰
  ب) ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: ۳۰
  پ) ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: ۳۰
  ت) ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: ۳۱
  ث) ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ۳۱
  ج) ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: ۳۱
  گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۳۲
  بند اول: مبانی شرعی.. ۳۲
  الف) آیۀ ۲۲۸ سوره بقره: ۳۲
  ب) آیۀ ۱ سوره طلاق: ۳۲
  پ) آیۀ ۶ سوره طلاق: ۳۳
  بند دوم: مبانی قانونی.. ۳۴
  الف) تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱): ۳۴
  ب) ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): ۳۴
  پ) ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: ۳۵
  مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی.. ۳۵
  گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۶
  گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۸
  گفتار سوم: در حکم بائن بودن.. ۴۰
  مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن.. ۴۴
  گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک…. ۴۵
  بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. ۴۵
  بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک…. ۴۹
  بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی.. ۵۰
  گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک…. ۵۴
  گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح.. ۵۷
  فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک…. ۵۹
  بخش اول: حق و حکم.. ۶۰
  مبحث اول: حق.. ۶۰
  گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان.. ۶۰
  گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها ۶۲
  گفتار سوم: اوصاف حق.. ۶۶
  بند اول: قابلیت انتقال.. ۶۶
  بند دوم: وراثت حقوق.. ۶۶
  بند سوم: قابلیت اسقاط.. ۶۷
  گفتار چهارم: اقسام حق.. ۶۷
  مبحث دوم: حکم.. ۶۸
  گفتار اول: اقسام حکم.. ۶۸
  بند اول: حکم تکلیفی.. ۶۸
  بند دوم: حکم وضعی.. ۶۹
  گفتار دوم: ویژگی‌های حکم.. ۶۹
  بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. ۶۹
  الف) ضابطۀ ماهوی: ۷۰
  ب) ضابطۀ شکلی: ۷۲
  بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص…. ۷۳
  بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون.. ۷۴
  بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. ۷۴
  مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. ۷۴
  گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح.. ۷۵
  گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح.. ۷۶
  بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان.. ۷۷
  بند دوم: بررسی آیه شریفه ۲۱ سوره روم. ۷۸
  گفتار سوم: حق سکنی و تمکین.. ۸۰
  بند اول: حق سکنی.. ۸۰
  بند دوم: تمکین عام. ۸۲
  مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۸۵
  گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی.. ۸۵
  بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. ۸۷
  الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: ۸۷
  ب) شهرت فتوائیه: ۸۸
  پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: ۸۸
  بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. ۸۹
  الف) کتاب: ۸۹
  ب) روایات: ۹۰
  گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱). ۹۲
  گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق.. ۹۵
  گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. ۱۰۲
  گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱). ۱۰۷
  مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین.. ۱۰۸
  گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. ۱۰۸
  گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین.. ۱۱۴
  بند اول: منزل زوج.. ۱۱۶
  بند دوم: منزل مشترک…. ۱۱۷
  نتیجه‌: 120
  فهرست منابع: ۱۲۲
  الف) کتب فارسی: ۱۲۲
  ب) کتب عربی: ۱۲۶
  پ) مقالات: ۱۳۰
  ت) پایان‌نامه: ۱۳۱
  ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱
  ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱
  برچسب ها: ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه پایان نامه ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه ایام عده رجعیه سکونت زوجه در منزل مشترک پایان نامه حقوق حقوق خصوصی پایان نامه حقوق خصوصی دانلود پایان نامه حقوق خصوصی پای
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.