قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 84 صفحه چکیده تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را ان

کد فایل:6002
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 145 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 84 صفحه
  چکیده
  تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.
  از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:
  الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه
  ب) اوقاف دارای متولی منصوص
  عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.
  البته واقف می­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.
  کلید واژه­ها:وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.  مقدمه.. ۲

  الف: بیان مسئله وضرورت تحقیق.. ۲

  ب: سوالات اصلی تحقیق.. ۳

  ج: فرضیات ۳

  د: پیشینه تحقیق. ۳

  ه: روش تحقیق.. ۳

  و: اهداف تحقیق ۴

  ز: ساماندهی تحقیق. ۴

  فصل نخست: مفاهیم و کلیات.. ۷

  بخش نخست: وقف ۷

  مبحث نخست: مفهوم وقف. ۷

  گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف. ۷

  گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف.. ۷

  بند نخست: مفهوم اصلاحی وقف در فقه. ۷

  بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران ۸

  مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف ۱۰

  گفتار نخست: اقسام وقف. ۱۰

  بند نخست: وقف عام. ۱۱

  بند دوم: وقف خاص.. ۱۲

  گفتار دوم: ماهیت حقوقی وقف.. ۱۲

  بند نخست: سازمان حقوقی وقف.. ۱۲

  بند دوم: عمل حقوقی منشاءوقف ۱۳

  مبحث سوم: ویژگیها و شرایط صحت وقف ۱۶

  گفتار نخست: ویژگیهای عقد وقف ۱۶

  بند نخست: عقد وقف از عقود معین است.. ۱۶

  بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است.. ۱۸

  بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است ۲۰

  گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف. ۲۰

  بند نخست: واقف ۲۰

  بند دوم: مال موقوفه. ۲۱

  بند سوم: موقوف علیهم.. ۲۳

  بند چهارم: صیغه وقف ۲۴

  بخش دوم: تولیت ۲۵

  مبحث نخست: مفهوم تولیت ۲۵

  گفتار نخست: مفهوم لغوی تولیت.. ۲۵

  گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق. ۲۵

  مبحث دوم: اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت ۲۶

  گفتار نخست: اقسام تولیت . ۲۶

  بند نخست: تولیت منصوب.. ۲۶

  بند دوم: تولیت غیرمنصوص (منصوب). ۲۷

  گفتار دوم: ماهیت حقوقی تولیت ۲۸

  بند نخست: تولیت عقد است ۲۸

  بند دوم: تولیت عقد لازم است. ۲۹

  مبحث سوم: مقایسه تولیت با وصایت، وکالت ونمایندگی.. ۳۰

  گفتارنخست: مقایسه تولیت با وصایت. ۳۰

  گفتار دوم: مقایسه تولیت با وکالت. ۳۱

  گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی ۳۲

  فصل دوم: نحوه اداره موقوفه.. ۳۵

  بخش نخست: مدیران وقف – شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه ۳۵

  مبحث نخست: مدیران وقف ۳۵

  گفتار نخست: متولی ۳۵

  گفتار دوم: ناظر. ۳۶

  بند نخست: مفهوم ناظر و ماهیت نظارت. ۳۶

  بند دوم: اقسام نظارت. ۳۷

  الف) نظارت اطلاعی.. ۳۷

  ب)نظارت استصوابی.. ۳۷

  مبحث دوم: شرایط واوصاف مدیران وقف.. ۳۸

  گفتار نخست: شرایط ولایت بر وقف(اوصاف متولی). ۳۸

  بند نخست: اهلیت ۳۸

  بند دوم: کفایت. ۳۹

  بند سوم: عدالت و امانت ۴۰

  بند چهارم: اسلام.. ۴۱

  گفتار دوم: اوصاف مورد اشتراط. ۴۲

  مبحث سوم: اداره موقوفه ۴۲

  گفتار اول: اداره موقوفه توسط شخص متولی.. ۴۲

  گفتاردوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف وامور خیریه. ۴۵

  بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی.. ۴۶

  بند دوم: اداره موقوفات مجهول التولیه ۱۷

  بند سوم: اداره موقوفات خاص. ۱۹

  بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف. ۵۰

  مبحث نخست: نصب مدیران وقف ۵۰

  گفتار نخست: مراجع نصب متولی.. ۵۰

  بند نخست: واقف ۵۰

  بند دوم: سازمان اوقاف و امورخیریه.. ۵۰

  گفتار دوم: نصب ناظر. ۵۱

  مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف ۵۲

  گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر.. ۵۲

  گفتار دوم: نقش اداره اوقاف درعزل متولی یا ممنوع المداخله نمودن وی یا ضم امین.. ۵۴

  مبحث سوم:مرجع نظارت بر وقف. ۵۵

  گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم ۵۵

  بند نخست : نظارت اشخاص . ۵۵

  بند دوم : نظارت حاکم ۵۵

  گفتاردوم: نظارت سازمان اوقاف وامور خیریه. ۵۵

  فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه.. ۵۹

  بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت. ۵۹

  مبحث اول: حاکمیت اداره واقف – قانون وعرف. ۵۹

  گفتار نخست: حاکمیت اداره واقف ۵۹

  گفتار دوم: حاکمیت عرف و قانون. ۶۰

  مبحث دوم: حدود صلاحیت مدیران وقف.. ۶۱

  گفتار نخست: استقلال چند متولی.. ۶۱

  گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان.. ۶۱

  گفتار سوم: حالت اطلاق ۶۲

  مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف (متولی).. ۶۲

  گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه ۶۳

  گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه ۶۳

  گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه.. ۶۵

  بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه. ۶۶

  مبحث نخست: تصدی و نظارت بر امور موقوفات ۶۶

  گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف در امور موقوفه.. ۶۸

  بند نخست: اختلاف بین متولی و موقوف علیهم ۶۸

  بند دوم: وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه. ۶۹

  بند سوم: وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر. ۶۹

  گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات ۷۱

  بند نخست: بررسی وتصویب بودجه موقوفه ۷۱

  بند دوم: تایید صلاحیت وکیل متولی. ۷۲

  بند سوم: نظارت بر اجاره موقوفات ۷۲

  مبحث دوم: اقدامات شبه قضایی سازمان بر متولیان موقوفات ۷۳

  گفتار نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی و وظایف و صلاحیت آن. ۷۳

  بند نخست: اداره کل تحقیق شعبه حقوقی ۷۳

  بند دوم: وظایف و صلاحیت شعبه حقوقی تحقیق ۷۳

  گفتار دوم: چگونگی رسیدگی شعب تحقیق حقوقی. ۷۴

  مبحث سوم: اقدامات حمایتی سازمان اوقاف و امور خیریه از موقوفات. ۷۵

  گفتار نخست: حمایت قضایی.. ۷۵

  گفتار دوم: حمایت اداری وقانونی.. ۷۵

  نتیجه گیری ۷۸

  پیشنهادها. ۸۰

  منابع و مأخذ. ۸۱

  چکیده انگلیسی ۸۴
  برچسب ها: پایان نامه قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات اداره اوقاف تولیت موقوفات پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق حقوق خصوصی پایان نامه ارشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.