مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون نوع فایل: word (قابل ویرایش) چکیده رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه

کد فایل:6001
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 174 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  چکیده
  رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
  کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
  فهرست مطالب
  مقدمه………………………۱
  ۱-بیان مساله………………………۲
  ۲-اهمیت و چرایی تحقیق ………………..۴
  ۳-پیشینه تحقیق………………..۴
  ۴-پرسش های تحقیق…………….۵
  ۵-فرضیه های تحقیق……………………….۶
  ۶-اهداف تحقیق…………………….۶
  ۷-روش تحقیق…………………..۷
  ۸-سازمان دهی تحقیق………………..۷
  فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..۹
  گفتار اول: مفاهیم …………….۱۱
  الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ………………….۱۱
  ب-انواع کودک و نوجوان ……………۱۲
  1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر …………………۱۲
  2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………….۱۳
  3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ……………۱۳
  ج ـ برچسب زنی ……………….۱۴
  دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………..۱۵
  گفتار دوم: تاریخچه …………………….. ۱۶
  گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..۱۹
  الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده ۲۰
  ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ……………………. ۲۲
  فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………………. ۲۵
  گفتار اول: اصول مشترک ………………….. ۲۸
  الف ـ اصل برائت …………………….. ۲۸
  ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. ۳۱
  ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. ۳۳
  د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. ۳۷
  ۱-فردی کردن تقنینی …………………………….۳۸
  ۲-فردی کردن قضایی ………………………۴۰
  ۳-فردی کردن اجرایی ………………………۴۲
  ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. ۴۳
  و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ……….۴۶
  گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… ۴۷
  الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… ۴۷
  ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. ۴۸
  ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. ۵۱
  د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ……. 53
  ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. ۵۶
  و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… ۵۹
  ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…۶۰
  فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان………… ۶۳
  گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… ۶۵
  الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65
  ۱ـ اخطار……………………….. ۶۹
  ۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… ۷۱
  ۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………۷۲
  ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . ۷۳
  ۱ـ تعلیق تعقیب …………………. ۷۶
  ۲ـ میانجیگری …………………… ۸۰
  3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
  آخرین راهکار………………. ۸۲
  ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. ۸۶
  گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن ۸۸
  الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. 88
  ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی ۹۲
  ۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی 92
  ۲ـ تعویق صدور رأی……………….. ۹۳
  ۳ـ تعلیق اجرای مجازات……………. ۹۵
  ۴ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. ۹۶
  ۵ـ آزادی مشروط ………………… ۱۰۰
  ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. ۱۰۲
  نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… ۱۰۶
  فهرست منابع ……………………۱۱۳
  برچسب ها: مبانی اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون منع برچسب زنی در دادرسی کیفری دادرسی کیفری دادرسی کیفری کودکان دادرسی کیفری نوجوانان برچسب زنی در دادرسی کیفری حقوق جزا و جرم شناسی
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.