مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 150 صفحه چکیده: این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و م

کد فایل:5995
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 150 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 150 صفحه

  چکیده:

  این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدني»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌هاي مختلف حقوقی رويكردهاي متفاوتي وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدني که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدني قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاك قانونی پذيرش مسئولیّت مدني دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدني دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابير و دورانديشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

  واژگان کلیدی:مسئولیّت‌مدني، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.  فهرست مطالب

  چکیده.. ۱

  مقدمه . 2

  الف) بیان موضوع تحقیق . ۲

  ب) پیشینه تحقیق . ۳

  ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق . ۳

  د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق . ۳

  ه) اهداف تحقیق.. ۴

  و) روش تحقیق 5

  ز) تقسیم‌بندی مطالب ۵

  فصل اول کلیات.. ۶

  مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدني .. ۶

  گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدني. ۶

  بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت.. ۷

  بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدني.. ۸

  بندسوم) هدف مسئولیّت‌مدني. ۸

  بندچهارم) انواع مسئولیّت . ۱۰

  الف) مسئولیّت اخلاقی. ۱۰

  ب) مسئولیّت کیفری ۱۰

  ج) مسئولیّت اداری. ۱۱

  د) مسئولیّت‌مدني. ۱۲

  ۱) انواع مسئولیّت‌مدني .. ۱۲

  ۱-۱) مسئولیّت قراردادی .. ۱۲

  ۱-۲) مسئولیّت قهری .. ۱۳

  ۲) تفاوت مسئولیّت قهری و قراردادی ۱۳

  گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدني .. ۱۴

  بنداوّل) نظریّه تقصبر .. ۱۴

  الف) تشخیص تقصیر.. ۱۵

  ب) انواع تقصیر ۱۵

  ج) تحوّل مفهوم تقصیر .. ۱۶

  بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر).. ۱۷

  بند سوم) نظریّه مختلط. ۱۷

  بند چهارم) نظریّه تضمین حق .. ۱۸

  گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدني در حقوق ایران. ۱۸

  بند اوّل) قانون اساسی . ۱۹

  بنددوّم) قانون كار ۱۹

  بند سوم) قانون مجازات اسلامی ۱۹

  بند چهارم) قانون مدنی .. ۲۰

  بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدني ۲۱

  گفتارچهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدني. ۲۲

  بند اوّل) مسئولیّت‌مدني ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص.. ۲۲

  بنددوّم) مسئولیّت‌مدني ناشی از فعل غیر.. ۲۵

  بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدني ناشی از عمل غیر ۲۶

  الف) مسئولیّت‌مدني آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان .. ۲۶

  ب) مسئولیّت‌مدني والدین نسبت به فرزندان خود ۲۶

  بندچهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدني عامل زیان . ۲۶

  مبحث دوّم) مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدني دولت. ۳۰

  گفتاراوّل: مسئولیّت‌مدني دولت . ۳۰

  بنداوّل) مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت.. ۳۱

  بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدني ۳۲

  بندسوم) اهمیّت وقلمرو مسئولیّت‌مدني دولت . ۳۳

  بندچهارم) ضرورت مسئولیّت دولت . ۳۳

  گفتاردوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدني دولت . ۳۴

  بنداوّل)مبانی فقهی مسئولیّت‌مدني دولت.. ۳۴

  بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدني دولت مبتنی بر تقصیر. ۳۵

  الف) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت ۳۵

  ب) نظریّه مسئولیّت غیر مستقیم دولت.. ۳۶

  ۱) تقصیر مقام عمومی یا مستخدم دولت .. 36

  ۲) تقصیر دولت .. ۴۰

  بند سوم) مسئولیّت‌مدني بدون تقصیردولت ۴۲

  الف) مفهوم مسئولیّت بدون تقصیر.. ۴۳

  ب) تعریف مسئولیّت بدون تقصیردولت.. ۴۳

  ج) مصادیق قانونی مسئولیّت ‏ بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران ۴۳

  بند چهارم) اصول حاکم بر مسئولیّت بدون تقصیر دولت.. ۴۴

  الف) اصل قانونی بودن ۴۴

  ب) اصل مسئولیّت. ۴۵

  گفتارسوم) ارکان مسئولیّت‌مدني ۴۵

  بنداول) وجودضرر. ۴۶

  بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه .. 46

  بندسوم) فعل زیان بار ۴۹

  گفتارچهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت ۴۹

  بنداوّل) اجتماع سبب وشرط . 50

  بنددوّم) اجتماع سبب ومباشر.. ۵۰

  بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب .. ۵۰

  الف) نظریّه‌ی برابری‌اسباب.. ۵۱

  ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر. ۵۲

  ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک . ۵۲

  د) نظریّه سبب مناسب و متعارف . ۵۳

  بندچهارم) دخالت عوامل خارجی ۵۴

  الف) قوه قاهره وحادثه ناگهانی . ۵۴

  ب) دخالت شخص ثالث .. ۵۵

  خلاصه فصل اول.. ۵۵

  فصل دوّم: فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدني اشخاص .. ۵۷

  مبحث اوّل: تعریف، اهداف، عوامل وانواع فعالیّت‌های آموزشی .. ۵۷

  گفتاراوّل: مفهوم فعالیّت‌های آموزشی در مدارس ۵۷

  بند اوّل) آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیّت ۵۸

  بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش ۶۰

  بندسوم) اهداف آموزش و پرورش.. ۶۰

  بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن. ۶۱

  گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ۶۲

  بند اوّل) دانش‌آموز و اهداف آموزشی در مدارس.. ۶۲

  بند دوّم) انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان ۶۳

  بند سوم) دوره‌های آموزشی در مدارس. ۶۴

  بند چهارم) اداره محیط‌های آموزشی و پرورشی . ۶۴

  گفتار سوم) اوّلیای آموزشی ۶۵

  بند اوّل) مديریت اداره آموزش وپرورش ۶۵

  بند دوّم) معاون آموزش و پرورش . ۶۵

  بند سوم) مدیر و معاون مدرسه . ۶۵

  بند چهارم) معلم و مربی ۶۵

  گفتارچهارم) فضا‌های آموزشی و انواع آن ۶۷

  بند اوّل) مدرسه و انواع آن .. ۶۷

  بند دوّم) فضای کارگاه ۶۸

  بندسوم) فضای آزمایشگاه.. ۶۹

  بند چهارم) فضای ورزشی و تفریحی ۶۹

  مبحث دوّم: مسئولیّت‌مدني اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان .. ۷۰

  گفتار اوّل: مسئولیّت مقامات اداری در آموزش و پرورش ۷۱

  بنداوّل) مسئولین اداری آموزش و پرورش در وزارت ۷۱

  بنددوّم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در ادارات کل .. ۷۱

  بندسوم) مسئولین اداری آموزش و پرورش در مدیریت‌ها .. ۷۱

  بندچهارم) اولیای آموزشی ومسئولیّت‌های شغلی آنان.. ۷۲

  گفتار دوّم: مسئولیّت معلمان . ۷۴

  بند اوّل) مسئولیّت عمومی معلمین .. ۷۴

  بنددوّم) مسئولیّت شغلی معلمان در کلاس درس .. ۷۵

  بندسوم) مسئولیّت شغلی معلمان فنی.. ۷۵

  بندچهارم) مسئولیّت‌مدني مسئولان مدارس در فعالیّت‌های ورزشی.. ۷۶

  گفتارسوم) مسئولیّت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (مادّه ۷ قانون مسئولیّت‌مدني).. ..۸۰

  بند اوّل) تعریف قیود مقرر در مادّه ۷ ق.م.م ۸۰

  بند دوّم) ماهيت و مبناي مسئولیّت سرپرست محافظ صغير و مجنون و شرایط تحققّ آن.. ۸۳

  بندسوم) مسئولیّت‌مدني والدین و اوّلیای آموزشی در برابر اعمال زیان‌بار دانش‌آموز ۸۶

  بندچهارم) ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در مادّه ۷ قانون مسئولیّت مدني و مادّه ۱۲۱۶ قانون مدني.. ۸۷

  گفتارچهارم) مسئولیّت‌مدني دولت در برابر دانش‌آموزان .. ۸۸

  بند اوّل) ماهیت مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان. ۸۸

  بند دوم) مسئولیّت وزارت، ادارات کل و مدیریت‌های تابعه آموزش و پرورش ۸۹

  بندسوم) مسئولیّت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس. ۸۹

  بند چهارم) مسئولیّت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت.. ۸۹

  خلاصه فصل دوم.. ۹۰

  فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت ۹۲

  مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا. ۹۲

  گفتار اوّل: مفهوم حادثه .. ۹۳

  بند اوّل) تعریف حادثه .. ۹۳

  بند دوّم) انواع حادثه. ۹۳

  بند سوم)حوادث مدرسه‌ای. ۹۴

  بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای.. ۹۴

  گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی .. ۹۵

  بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی .. ۹۵

  بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن). ۹۵

  بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات .. ۹۶

  بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی .. ۹۶

  گفتار سوم) وقايع ناگوار در مدارس ۹۶

  بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس . ۹۶

  بند دوّم)پيامدهاي وقايع ناگوار ۹۷

  بند سوم) نمونه‌هايي از وقايع دانش‌آموزی .. ۹۸

  بند چهارم) راه‌های پیشگیری .. ۹۸

  گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ۹۹

  بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ۹۹

  بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس. ۹۹

  بندسوم) ويژگي‌های مدارس امن .. ۱۰۰

  بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس. ۱۰۱

  مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدني.. ۱۰۱

  گفتاراوّل: جبران خسارت وارده ۱۰۲

  بند اوّل) مفهوم خسارت . ۱۰۲

  بند دوّم) انواع خسارت. ۱۰۲

  بند سوم) خسارات غیر قابل جبران . ۱۰۷

  بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدني درجبران خسارت زیان دیدگان ۱۰۸

  گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت ۱۰۸

  بند اول) جبران عینی.. ۱۰۹

  بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل. ۱۱۰

  بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن ۱۱۲

  بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت.. ۱۱۴

  گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت. ۱۱۵

  بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن. ۱۱۵

  بند دوّم) بیمه مسئولیّت . 116

  الف)مفهوم بیمه مسئولیّت ۱۱۶

  ب)انواع بیمه مسئولیّت. ۱۱۶

  بند سوم) بیمه حوادث . ۱۱۷

  الف) تعریف بیمه حوادث ۱۱۷

  ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت .. ۱۱۷

  ج) بیمه حوادث تحصیلی .. ۱۱۷

  بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده ۱۱۸

  گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدني ۱۱۸

  بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدني .. ۱۱۹

  بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی . ۱۲۰

  بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدني ۱۲۰

  بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدني . ۱۲۱

  خلاصه فصل سوم ۱۲۶

  نتیجه گیری ۱۲۸

  پیشنهادات ۱۳۲

  منابع و ماخذ ۱۳۴

  چکیده انگلیسی. ۱۴۰
  برچسب ها: پایان نامه مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش آموزان خسارت وارده به دانش آموز مسئولیت حقوق دولت مسئولیت حقوقی پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق خصوصی دانلود پایان نامه رش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.