بررسی ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 115 صفحه پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد. چکیده اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. در ایران قانو

کد فایل:5952
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 461 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 115 صفحه

  پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
  چکیده
  اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. در ایران قانون مجازات در ارتباط با اطفال در قوانین قبل وپس از انقلاب نوسانات زیادی داشته است.لذاتوجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در مقایسه با قوانین قبل،برای حمایت بیش تراز اطفال ونوجوانان اهمیت دارد.اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.
  یافته ها نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است.
  نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانونگذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرایم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرایم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد
  کلید واژه: بزهکاری ، مجازات های اطفال، مسئولیت کیفری، حمایت .

  فهرست مطالب
  چکیده 1
  فصل اول: کلیات تحقیق 2
  ۱-۱- مقدمه 3
  ۱-۲- بیان مسئله 5
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
  ۱-۴- اهداف تحقیق 10
  ۱-۵- سوالات تحقیق 10
  ۱-۶- فرضیات تحقیق 11
  ۱-۷- سوابق تحقیق 12
  ۱-۸- روش تحقیق 14
  ۱-۹- روش گردآوری اطلاعات 14
  ۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات 14
  ۱-۱۱- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات به صورت مفهومی 15
  فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 16
  ۲-۱- مقدمه 17
  ۲-۲- مفاهیم نظری 17
  ۲-۲-۱- طفل 17
  ۲-۲-۱-۱- مفهوم لغوي طفل 17
  ۲-۲-۱-۲- طفل در اصطلاح حقوق ايران 18
  ۲-۲-۱-۳-طفل يا كودك در اصطلاح كنوانسيون حقوق كودك: 18
  ۲-۲-۲-حداقل سن مسؤوليت كيفري 20
  ۲-۲-۲-۱- تعريف حداقل سن مسؤوليت كيفري 20
  ۲-۲-۲-۲- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري در حقوق ايران 22
  ۲-۲-۲-۳- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري دركنوانسيون حقوق كودك و ساير اسناد بين المللي 24
  ۲-۲-۳-سن مسؤوليت كيفري كامل يا رشد كيفري 27
  ۲-۲-۳-۱- تعريف سن رشد كيفري يا مسؤوليت كيفري كامل: 27
  ۲-۲-۳-۲- ضوابط ناظر بر رشد كيفري در حقوق ايران 29
  ۲-۲-۳-۳- ضوابط ناظر بر رشد كيفري در حقوق بين الملل مربوط به دادرسي اطفال 30
  ۲-۲-۴- مفهوم بزهکاری 32
  ۲-۲-۵- تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان 34
  ۲-۲-۶- انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان 38
  ۲-۲-۶-۱- جرایم بر ضد اشخاص 40
  ۲-۲-۶-۲- جرایم بر ضد اموال 40
  ۲-۲-۶-۳- جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه 42
  ۲-۲-۷- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 43
  ۲-۲-۷-۱- عوامل بزه زای داخلی 44
  ۲-۲-۷-۲- عوامل بزه زای خارجی 44
  ۲-۳- مبانی نظری تحقیق 47
  ۲-۳-۱- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا 47
  ۲-۳-۱-۱- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک 47
  ۲-۳-۱-۲- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک 49
  ۲-۳-۱-۳- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) 50
  ۲-۳-۱-۴-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی 52
  فصل سوم: سیر تحولی و نحوه رسیدگی به جرائم و مجازات های اطفال و نوجوانان با تاکید بر نقش حمایتی قانونگذار در قانون قدیم و جدید 56
  ۳-۱- بررسی حمایت از اطفال در نظامهای عدالت کیفری 57
  ۳-۲- تـدابیر مـعارض با حقوق اطفال در قانون مـجازات اسـلامی 58
  ۳-۳- همزمانی بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال در پرتـو سـازوکار تـنبیه‌ بدنی‌ 59
  ۳-۴- بزه‌دیدگی خاص اطفال و قصاص‌ناپذیری پدر در جرم فرزندکشی 63
  ۳-۵-بزه‌دیدگی‌ ناشی‌ از بکارگیری سـازوکار حـبس در مورد اطفال بزهکار 66
  ۳-۶-تدابیر حمایتی از اطـفال بـزه‌دیده در قـانون مجازات اسلامی‌ 68
  ۳-۷- حـمایت قانونگذار از اطفال‌ بزه‌دیه‌ در‌ جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات 68
  ۳-۸- تحولات مسؤولیت کیفری اطفال در ایران 75
  ۳-۸-۱- مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی 75
  ۳-۸-۱-۱- مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ (مواد ۳۴ ، ۳۵ و۳۶ ) : 76
  ۳-۸-۱-۱-۱- اطفال غیر ممیز غیر بالغ 77
  ۳-۸-۱-۱-۲-اطفال ممیز غیر بالغ 77
  ۳-۸-۱-۱-۳-اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام ) 77
  ۳-۸-۱-۲- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ : 78
  ج مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (۱۳۵۲ ) 80
  ۳-۹- مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 81
  ۳-۹-۱- مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ 82
  ۳-۹-۲- مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ 82
  ۳-۹-۳- مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ 83
  ۳-۱۰- بررسی تحولات مسولیت اطفال در لایحه قانون جدید مجازات 84
  ۳-۱۰-۱- تغییر مقررات مربوط به کودکان بزه کار 84
  ۳-۱۰-۲- تغییرهای شکلی و ماهوی 85
  ۳-۱۰-۳- اصلاح سن مسئولیت کیفری اطفال 86
  ۳-۱۰-۴- خلاءهای قانونی 87
  فصل چهارم: معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به جرایم اطفال و نوجوانان در لوایح جدید نسبت به قانون قدیم 88
  ۴-۱- بررسی مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید 89
  ۴-۲- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی 89
  ۴-۲-۱- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع 89
  ۴-۲-۲- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید 92
  ۴-۲-۲-۱- نهادهاى قضایى 92
  ۴-۲-۲-۱-۱- دادسراى اختصاص یافته 93
  ۴-۲-۲-۱- ۲- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان 94
  ۴-۲-۲-۱- ۳- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته 95
  ۴-۲-۲-۲- نهادهاى غیرقضایى 96
  ۴-۲-۲-۲-۱-نهاد مددکارى اجتماعى 97
  ۴-۲-۲-۲- ۲- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان 98
  ۴-۳- دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار در چارچوب سیاست جنایى‏ افتراقى 99
  ۴-۳-۱- قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى 100
  ۴-۳-۱-۱- ارجاع به میانجیگرى‏ 100
  ۴-۳-۱-۲-قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان 101
  ۴-۳-۱-۳-تعلیق تعقیب 101
  ۴-۴- تضمین حقوق طفل و نوجوان در دادرسى اطفال و نوجوانان 102
  ۴-۴-۱- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین 103
  ۴-۴-۲- حضور وکیل 104
  ۴-۴-۳- تحقیق اجتماعى‏ 105
  ۴-۴-۴- تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی 105
  ۴-۴-۵- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى 106
  ۴-۴-۶- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى 106
  ۴-۵- رسیدگى مصلحت‏گرا ( افتراقی ) 107
  ۴-۵-۱- تعویق صدور حکم 107
  ۴-۵-۲- عدم رعایت مقررات تکرار جرم 108
  ۴-۵-۳- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات 108
  ۴-۵-۴- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان 109
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 110
  نتیجه‏ گیرى 111
  منابع و ماخذ 112
  برچسب ها: بررسی ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری جرایم اطفال پایان نامه جرایم کودکان پایان نامه جرایم نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حقوق کیفری حقوق جزا و جرم شناسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.