دانلود پاورپوینت اجزا آموزش موفق

دانلود پاورپوینت اجزا آموزش موفق نوع فایل: power point قابل ویرایش 69 اسلاید قسمتی از اسلایدها: اهداف کلی آموزشی با افعالی مانند فهمیدن ، دانستن، به کار بردن، ارج نهادن ، گوش دادن، فکر کردن ، خلق کردن،قدر دانی کردن ، آشنا شدن،شناختن ،....... بیان شده و برنامه ریزان را برای رسیدن به اهداف

دانلود پاورپوینت اجزا آموزش موفق

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 69 اسلایدقسمتی از اسلایدها:

اهداف کلی آموزشی با افعالی مانند فهمیدن ، دانستن، به کار بردن، ارج نهادن ، گوش دادن، فکر کردن ، خلق کردن،قدر دانی کردن ، آشنا شدن،شناختن ،....... بیان شده و برنامه ریزان را برای رسیدن به اهداف رفتاری هدایت میکنند. هدف کلی به مشخص کردن محدوده محتوای مورد بحث کمک می کند .
هرهدف کلی بایستی یک حالت کلی، مبهم و گنگ را دارا باشد .
هدف كلي قابل اندازه گيري وارزشيابي نمي باشد.

مثال :

بهورز واجد توانایی های لازم برای کنترل رشد اطفال باشد.فهرست مطالب و اسلایدها:

برنامه ریزی

تدوین اهداف آموزشی

طبقه بندی اهداف

هدف کلی

اهداف اختصاصي

اجزاء اهداف رفتاری

فعل رفتاری

پاسخ دهی

ارزش گذاری

محتوای آموزشی27011 فایل های سایت
849 کاربران سایت
25309 فروش موفق
0 بازدید امروز
پشتیبانی