دانلود پاورپوینت کنترل progress bar

دانلود پاورپوینت کنترل progress bar نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلاید : 11 صفحه قسمتی از پاورپوینت : این کنترل برای نمایش درصد پیشرفت کاراستفاده می شود.البته ازآن می توان برای نمایش درجه حرارت وسطح آب ودرکل نمایش پیشرفت کاراست شکل زیرگویای این موضوع میباشد. خا

دانلود پاورپوینت کنترل progress bar

نوع فایل: power point

فرمت فایل: pptx

قابل ویرایش

تعداد اسلاید : 11 صفحه


قسمتی از پاورپوینت :

این کنترل برای نمایش درصد پیشرفت کاراستفاده می شود.البته ازآن می توان برای نمایش درجه حرارت وسطح آب ودرکل نمایش پیشرفت کاراست شکل زیرگویای این موضوع میباشد.
خاصیت: Minimum برای مشخص کردن کمترین مقداراین کنترل بکارمیرود.

خاصیت : Maximum برای تعیین بیشترین مقدارکنترل فوق میباشد.

خاصیت : stepگام افزایش پیشرفت کارراتعیین می کند.

خاصیت : vlaue مقدارفعلی پیشرفت کارراتعیین می کند.

25737 فایل های سایت
836 کاربران سایت
23436 فروش موفق
164,345 بازدید امروز
پشتیبانی