دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلاید : 40 صفحه قسمتی از پاورپوینت : در این فصل سعی می‌شود تا روشهای آماری مناسب برای حدس زدن دقت فرضیه‌ها معرفی گردند .مبنای کار در جهت پاسخگوئی به سه سوال زیر است: اگر دقت یک فرضیه برای داده‌های م

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها

نوع فایل: power point

فرمت فایل: pptx

قابل ویرایش

تعداد اسلاید : 40 صفحه

قسمتی از پاورپوینت :

در این فصل سعی می‌شود تا روشهای آماری مناسب برای حدس زدن دقت فرضیه‌ها معرفی گردند .مبنای کار در جهت پاسخگوئی به سه سوال زیر است:
اگر دقت یک فرضیه برای داده‌های محدودی معلوم باشد دقت آن برای سایر مثالها چه قدر خواهد بود؟
اگر یک فرضیه برای داده‌های محدودی بهتر از فرضیه دیگری عمل کند احتمال اینکه این وضعیت در حالت کلی نیز صادق باشد چقدر است؟
وقتی که داده آموزشی اندکی موجود باشد بهترین راه برای اینکه هم فرضیه را یاد بگیریم و هم دقت آنرا اندازه‌گیری کنیم چیست؟

وقتی که یادگیری با استفاده از داده‌های محدودی انجام می‌شود دو مشکل ممکن است رخ دهد:
بایاس در تخمین.
دقت یک فرضیه بر روی مثالهای آموزشی تخمین مناسبی برای دقت آن برای مثالهای نادیده نیست. زیرا فرضیه یاد گرفته شده بر اساس این داده‌ها برای مثالهای آتی به صورت خوش‌بينانه (optimistic) عمل خواهد نمود. برای رهائی از این امر می‌توان از مجموعه داده‌های تست استفاده کرد.
انحراف (Variance) در تخمین.
حتی با وجود استفاده از مجموعه تست این امکان وجود دارد که دقت فرضیه اندازه‌گیری شده با دقت فرضیه واقعی اختلاف داشته باشد. این دقت بستگی به خصوصیات مجموعه تست و تطابق با توزیع کلی داده‌ها دارد.
خطای نمونه
خطای فرضیه روی مجموعه مثالهای موجود) آموزشی و یا تست) به عبارت دیگر کسری است از نمونه‌های S که تحت فرضیه h نسبت به تابع هدف f اشتباه دسته‌بندی شده‌اند:
errorS(h)= 1/n xS(f(x),h(x))
که در ان n تعداد مثالهای S و اگر f(x)  h(x)آنگاه مقدار (f(x),h(x)) برابر با 1 است در غیر این صورت برابر با 0 است.
25212 فایل های سایت
834 کاربران سایت
22943 فروش موفق
209,334 بازدید امروز
پشتیبانی