كارسنجی و زمان سنجی ( وكيوم فرمينگ )

كارسنجی و زمان سنجی ( وكيوم فرمينگ ) - انجام دادن يك عمل و حتي خودداري از يك عمل، مستلزم تصميم گيري و لازمه ي تصميم گيري ، آگاهي است.براي آگاهي بايد اطلاعات موجود درباره ي موضوع تصميم را گردآوري و اطلاعات موثر در تصميم گيري را انتخاب نمود، و بر اساس اين اطلاعات ، تصميمات مختلفي را مي توان نسبت به يك

انجام دادن يك عمل و حتي خودداري از يك عمل، مستلزم تصميم گيري و لازمه ي تصميم گيري ، آگاهي است.براي آگاهي بايد اطلاعات موجود درباره ي موضوع تصميم را گردآوري و اطلاعات موثر در تصميم گيري را انتخاب نمود، و بر اساس اين اطلاعات ، تصميمات مختلفي را مي توان نسبت به يك موضوع گرفت، تعيين و آثار و نتايج هر يك را ارزيابي كرد.در اين صورت ، تصميمي كه در نهايت گرفته مي شود آگاهانه و معقول خواهد بود. سازمان ها ركن اصلي اجتماعات كنوني محسوب مي شوند و مديريت به عنوان مهم ترين عامل در حيات، رشد و يا مرگ سازمان ها مطرح بوده است و روند حركت ازوضع موجود به سوي وضع مطلوب به وسيله مدير هدايت مي شود . انسان داراي شخصيتي چند بعدي و توانايي هاي متعدد بوده و از يكسري باورها، اعتقادات، تمايلات،انتظارات و احساسات برخوردار مي باشد كه به تبع شخصيت متنوع وي، اثرات محيطي برروي رفتار و انگيزه هاي او، داراي پيامد و نتايج خاصي مي باشد.

فهرست:

تاريخچه شركت

انواع محصولات

تقديرهاو استانداردها

تعريف يخچال

اهداف شركت

بخش دوم : معرفي بخش وكيوم فرمينگ

تعريف وكيوم

خدمات وكيوم فرمينگ

ويژگي هاي بخش وكيوم

گريد جديد ورق

فصل دوم : جداول و نمودارها

بخش اول : جداول

جدول ليست موادموردنياز بخش وكيوم

جدول ليست قطعات خريدني بخش وكيوم

جدول ليست ماشين آلات موجود در بخش وكيوم

بخش دوم : محاسبات

محاسبه تعدادماشين آلات در بخش وكيوم

محاسبه تعدادماشين آلات چندكاره

برگه عملياتي

جدول فرآيندعمليات چندقطعه اي

نقشه بازشده محصول

بخش سوم : مونتاژ

نمودار مونتاژ

نمودار تقدم و تاخر

نمودار فرآيند عمليات مونتاژهر ايستگاه كاري

نمودار فرآيندعمليات

نقشه جريان

فصل سوم

بهبود

فصل چهارم

نتيجه گيري24227 فایل های سایت
834 کاربران سایت
22505 فروش موفق
258,533 بازدید امروز
پشتیبانی