دانلود تحقیق در مورد ورشکستگى

دانلود مقاله ورشکستگى يا مرگ اقتصادى نوع فایل : Word تعداد صفحات : 15 فهرست محتوا * مقدمه * جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى * اقسام ورشکستگى * ورشکستگى عادى * ورشکستگى به تقصير * مجازات تاجر ورشکسته * رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير * ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى * ورشکستگى شرکت‌هاى با

دانلود مقاله ورشکستگى يا مرگ اقتصادى

 نوع فایل Word 

تعداد صفحات : 15

فهرست محتوا 

* مقدمه

* جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

* اقسام ورشکستگى

* ورشکستگى عادى

* ورشکستگى به تقصير

* مجازات تاجر ورشکسته

* رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير

* ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى

* ورشکستگى شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود

* نتيجه

* انحلال شرکت

* ماده ۱۲۷ قانون تجارت

* مسؤوليت شرکاء ضامن در شرکت‌هاى تضامنى

* قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت

* نگهدارى اسناد ورشکستگى

* ورشکستگى شرکت‌هاى نسبى

* در مورد نکول

 

 پیشگفتار
ورشکستگى مرحله اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه می دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مىباشد

 

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو می باشيم و علت آن روشن مىباشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را می طلبد...

17016 فایل های سایت
820 کاربران سایت
13846 فروش موفق
311,666 بازدید امروز
پشتیبانی