دانلود تحقیق جامعه‌شناسی شهری

این تحقیق در مورد جامعه‌شناسی شهری در 67 صفحه و در قالب ورد و شامل جامعه‌شناسی شهری،اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري،مطالعات شهري،اصول و مبانی جامعه شناسي،جامعه شناسی،موضوع جامعه شناسي شهري ،تعريف شهر ،شهر نشيني ،توسعه شهر نشيني و غیره می باشد. فهرست مقدمه. 4 جامعه شناسان.. 4 امنیت شهر. 5

این تحقیق در مورد جامعه‌شناسی شهری در 67 صفحه و در قالب ورد و شامل جامعه‌شناسی شهری،اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري،مطالعات شهري،اصول و مبانی جامعه شناسي،جامعه شناسی،موضوع جامعه شناسي شهري ،تعريف شهر ،شهر نشيني ،توسعه شهر نشيني و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه4

جامعه شناسان.. 4

امنیت شهر5

اختصاصات شهر6

تاریخچه پیدایش زمین.. 7

وجه تمایز سکونت گاه شهری از نظر گوردون چایلد8

اولین تشکل شهری.. 9

رفتارهای گروهی وجمعی.. 15

ساختار شهرها 16

آرمانشهر16

شهر و ده از دیدگاه جامعه شناسی ابن خلدون.. 17

شهر و ده از دیدگاه جامعه شناسی امیل دورکیم.. 17

شهر و ده از دیدگاه فرانسیسکو خولیائو18

دیدگاه چارلز کولی.. 18

تاریخچه پیدایش کلان شهر19

سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها 20

دلزدگی و یکنواختی.. 20

احتیاط ، محافظه کاری در کلان شهرک... 20

کلان شهر ، مرکز تحول فرهنگ مدرن.. 21

عدم تجانس و ناهمگونی شهرها 21

تراکم و آلودگی محیط.. 21

تاخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. 21

عقیده ماکس وبر در مورد جامعه شناسی شهری.. 22

متغیرهای مورد نظر وبر22

بزرگی.. 22

بعد اقتصادی.. 23

بازار23

تولید و مصرف.. 23

کشاورزی.. 23

مفهوم سیاست و مدیریت... 23

قلعه ، دیوار ، اردوگاه نظامی.. 24

مفاهیم مرتبط با جامعه‌شناسی شهری.. 24

موضوعات و مفاهیم مورد مطالعه در جامعه‌شناسی شهری.. 25

ریشه‌های تاریخی و مبانی نظری جامعه‌شناسی شهری.. 26

.   مکتب شیکاگو در بوته نقد: 30

جامعه‌شناسی شهری جدید ـ اقتصاد سیاسی شهری.. 30

نقد دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری.. 31

تلفیق دیدگاه‌ها در جامعه‌شناسی شهری جدید31

دیدگاه های نظری کلاسیک... 32

تعريف شهر45

تعريف جامعه شناسي شهري.. 46

حوزههاي جامعه شناسي شهري.. 47

نظريه هاي جامعه شناسي شهري.. 48

ماکس وبر (تحليل تاريخي تطبيقي) 49

تونيس.... 50

جورج زيمل.. 51

نظريه پردازان مکتب شيکاگو55

لوئيس ويرث.. 56

ابو نصر فارابي.. 58

شهرنشینی به منزله روش زندگی.. 63

مکتب شیکاگو در بوته نقد: 64

منابع.. 66

 
25737 فایل های سایت
836 کاربران سایت
23436 فروش موفق
174,018 بازدید امروز
پشتیبانی