دانلود تحقیق آیین مهر در ورزش باستانی ایران

دانلود تحقیق آیین مهر در ورزش باستانی ایران نوع فایل : Word تعداد صفحات : 31 *همراه با تصویر* فهرست و پیشگفتار ورزش باستانی ، بدون شک هر کس نام این ورزش را می شنود بی درنگ متوجه خواهد شد که این ورزش به دوران باستانی ایران تعلق دارد در صورتی که امروزه از رنگ و بوی باستانی آن کاسته شده و رنگ و بو

دانلود تحقیق آیین مهر در ورزش باستانی ایران

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 31

*همراه با تصویر*

فهرست و پیشگفتار

ورزش باستانی ، بدون شک هر کس نام این ورزش را می شنود بی درنگ متوجه خواهد شد که این ورزش به دوران باستانی ایران تعلق دارد در صورتی که امروزه از رنگ و بوی باستانی آن کاسته شده و رنگ و بویی کاملا اسلامی پیدا کرده است بطوری که بر در و دیوار زورخانه ها آیات قرآنی نقش بسته است و لفظ اصلی مرشد و ورزشکاران ، علی گفتن است و همینطور یکی از اسباب ورزشکاران در خیبر نام دارد با این همه آیا نام باستانی بر این ورزش شما را به شک وانمی دارد من که پس از کمی تامل به این نوشته دکتر مهرداد بهار ، فرزند " ملک الشعرا بهار " اعتقاد پیدا کردم که بدین شرح است :
" مهرداد بهار در جستاری زیر عنوان آیین مهر در ورزش باستانی ایران بر این نکته پای می فشارد که الگوهای دینی، عرفانی، شهریاری، پهلوانی ایران از میترا پدید آمده اند. پیروان میترا هم باید جنگ آوری بیاموزند، هم بی نیازی از لذت های زمینی در آیین هایی مردانه. میترا نگهبان ایران زمین است، پاس-دار پیمان ها است، خدای جنگ است، خدای روشنایی است، حافظ اسرار عارفانه است؛ خدای آیین هایی که در غارها برپا می شده اند؛ زیر سقفی آسمان گون؛ که آسمان و ستاره گان اش در آیین میترایی جایگاهی ویژه دارند. در آیین میترایی هر سیاره نشان خدایی است، وظیفه ی فراهم کردن طعام روزی از هفته را برعهده دارد، نام یکی از روزهای هفته را حمل می-کند، با یکی از مراحل هفت گانه ی آیین میترایی ارتباط دارد...
تاريخچه زورخانه در ايران
ساختمان زورخانه 
سَر دم 
افزارهاي ورزش باستاني 
تخته شنا: 
ميل ورزش: 
ميل بازي: 
سنگ: 
كبـّاده: 
جامه‌هاي ورزش باستان 
تنكه يا تنبان نطعي : 
لُنگ: 
گردانندگان زورخانه 
مرشد: 
مُشتُ مالچي: 
مقام ورزشكاران در زورخانه 
پيش كِسوَت: 
مياندار: 
پهلوان: 
نوخاسته: 
نوچه: 
شيوه ورزش باستاني 
سنگ گرفتن: 
جاي ايستادن ورزشكاران در گود 
شنا رفتن 
ورزشكاران چهار گونه شنا مي روند: 
شناي كرسي: 
شناي دست و پا مقابل: 
شناي دو شلاقه: 
شناي پيچ: 
نرمش: 
ميل گرفتن: 
ميل سنگين: 
ميل چكشي يا سرنوازي: 
ميل جفتي: 
پا زدن: 
1ـ پاي اول: 
2ـ پاي جنگلي: 
3ـ پاي تبريزي . 
الف ـ پاي اول: 
ب ـ پاي دوم: 
ج ـ پاي سوم: 
4ـ پاي آخر: 
چرخ زدن 
چرخ جنگلي: 
چرخ تيز: 
چرخ سبك چمني: 
چرخ تک پر: 
سه تک پر: 
كبـّاده كشيدن: 
كُشتي 
دعا كردن 
گل ريزان 
پهلوانان بنام (سرشناس ترین پهلوانان)
18821 فایل های سایت
772 کاربران سایت
17928 فروش موفق
30,664 بازدید امروز
پشتیبانی