دانلود مقاله بررسی آسیب های زانو در ورزش

دانلود مقاله بررسی آسیب های زانو در ورزش که شامل 34 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word آسيب ديدگي غضروف زانو ( آسيب زانو ) صدمه به غضروف زانو واقع در بالاي استخوان درشت ني . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگيهاي استخوان كشكك يا كشيدگيهاي رباطي زانو خواهد بود . بعضي اوقات جهت تشخيص صدمات ز

دانلود مقاله بررسی آسیب های زانو در ورزش که شامل 34 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

آسيب ديدگي غضروف زانو ( آسيب زانو )

صدمه به غضروف زانو واقع در بالاي استخوان درشت ني . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگيهاي استخوان كشكك يا كشيدگيهاي رباطي زانو خواهد بود . بعضي اوقات جهت تشخيص صدمات زانو كه مقدم به درمان محافظه كارانه مي باشند ، دچار ابهام مي شويم . 
قسمتهاي درگير بدن : 
علائم و نشانه ها : 
علل به وجود آورنده :
افزايش خطر در اثر : 
نحوه پيشگيري : 
مراقبتهاي مناسب بهداشتي :
معيارهاي تشخيصي : 
عوارض ممكن : 
نحوه درمان 
كمكهاي اوليه :
مراقبتهاي مداوم : در طي مراحل بعد از جراحي : 
دارو درماني :
رژيم غذايي 
توانبخشي : 
كوفتگي زانو
كبودي پوست و بافتهاي زيرين زانو متعاقب ضربه مستقيم كوفتگيها سبب خونريزي مويرگهاي كوچك پاره شده مي گردند كه در اين صورت خون به داخل اعصاب ، عضلات ، زردپي ها يا ساير بافتهاي نرم ديگر ترشح و نفوذ مي كند .
قسمتهاي درگير بدن 
علائم و نشانه ها :
علل به وجود آورنده 
افزايش خطر در اثر : 
نحوه پيشگيري 
مراقبتهاي مناسب بهداشتي : 
معيارهاي تشخيصي : 
عوارض ممكن : 
نحوه درمان 
مراقبتهاي مداوم :
دارو درماني : 
رژيم غذايي 
توانبخشي : 
دررفتگي زانو ، درشت ني – راني 
صدمه به زانو طوري كه استخوانهاي بالا و پايين زانو در رفته و با يكديگر تماس نداشته باشند . دررفتگيهاي زانو اغلب شامل كشيدگي و پاره شدن رباطهاي زانو مي شود .
قسمتهاي درگير بدن 
علائم و نشانه ها :
علل به وجود آورنده 
افزايش خطر در اثر : 
نحوه پيشگيري 
مراقبتهاي مناسب بهداشتي : 
معيارهاي تشخيصي : 
عوارض ممكن : 
بعد از درمان يا جراحي : 
نتيجه احتمالي 
نحوه درمان 
كمكهاي اوليه : 
مراقبتهاي مداوم – بعد از برداشتن گچ يا آتل :
دارو درماني :
فعاليت : 
رژيم غذايي :
توانبخشي :
● اتفاقات زير رخ دهند : 
● علائم زير بعد از درمان جراحي رخ دهند : 
دررفتگي زانو ، درشت ني – نازك ني 
صفحه و جابجايي استخوانهاي ساق پا به طوري كه با يكديگر تماس نداشته باشند . اين دررفتگي نسبت به دررفتگي كشكك كمتر شايع بوده و اغلب با شكستگي استخوان درشت ني همراه است .
قسمتهاي درگير بدن 
علائم و نشانه ها :
علل به وجود آورنده 
افزايش خطر در اثر : 
نحوه پيشگيري 
مراقبتهاي مناسب بهداشتي : 
معيارهاي تشخيصي : 
عوارض ممكن : 
بعد از درمان يا جراحي : 
نتيجه احتمالي 
نحوه درمان 
كمكهاي اوليه : 
مراقبتهاي مداوم – بعد از برداشتن گچ :
دارو درماني :
فعاليت : 
رژيم غذايي :
توانبخشي :
● علائم زير بعد از درمان جراحي رخ دهند : 
دررفتگي كشكك زانو 
جابجايي استخوان كشكك به طوري كه تماسي بين استخوانهاي مجاور نباشد افراد بالغ و جوان مستعد اين صدمه مي باشند .
قسمتهاي درگير بدن 
علائم و نشانه ها :
علل به وجود آورنده 
افزايش خطر در اثر : 
نحوه پيشگيري 
مراقبتهاي مناسب بهداشتي : 
معيارهاي تشخيصي : 
عوارض ممكن : 
بعد از درمان يا جراحي : 
نتيجه احتمالي 
نحوه درمان 
كمكهاي اوليه : 
مراقبتهاي مداوم – بعد از برداشتن گچ :
دارو درماني :
فعاليت : 
رژيم غذايي :
توانبخشي :

 
18821 فایل های سایت
772 کاربران سایت
17928 فروش موفق
42,965 بازدید امروز
پشتیبانی