پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در 64 اسلاید فهرست مطالب: GIS چيست ؟ چرا GIS لازم است؟ مزيت GIS برسيستمهاي مشابه ديگر چيست ؟ مولفه هاي يك پروژه GIS چه مي باشند ؟ انواع داده ها در GIS : ساختار و نمايش داده های مکانی در GIS : ساختار و نمايش داده ها در GIS : ساختار

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در 64 اسلاید 
 
فهرست مطالب:
GIS چيست ؟
چرا GIS لازم است؟
مزيت  GIS  برسيستمهاي مشابه ديگر چيست ؟ 
مولفه هاي يك پروژه  GIS چه مي باشند  ؟ 
انواع  داده ها در GIS :
ساختار و نمايش داده های مکانی در GIS :
ساختار و نمايش داده ها در GIS :
ساختار  داده هاي رستري
ساختار  داده هاي  برداري
مدل كردن جهان واقعي در دو فرمت برداري و رستري
اجزاء ساختار  داده هاي  برداري  و رستري
مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري
منابع  جمع  آوری  داد ه  های جغرافيايي 
لايه های  اطلاعاتی در GIS
سخت افزارهای GIS 
نرم افزارهای GIS
زير سيستم هاي GIS 
سيستم فرعي ورودي
سيستم فرعي پردازش
سيستم فرعي خروجي
توانا يی های عام  GIS
پرس و جوی های ساده
آناليزهای فضايی 
حريم بندی
ترکيب روشهای مختلف نمايش 
مدل کردن روند آتی
مقايسه  و  دسته بندی اطلا عات
كاربرد هاي GIS در رشته هاي مختلف 
 در منابع آب GIS چگونگي كاربرد  
تهيه نقشه هاي جهاني و منطقه اي از منابع آب و رودخانه ها
تعيين منابع آبهاي زيرزميني
تجزيه و تحليل كيفيت منابع آب
ارتباط بين GIS  و مدلهای رياضي 
مراتب تجز يه و تحليل
مراحل محاسبات رواناب در حو ضه هاي آبريز
لايه هاي مختلف آب و خاك
نمايش حوضة آبريز با استفاده از ARCVIEW
نحوة تعيين شيب حوضه و مسير جريان
تعيين شبكة زهكشي حوضه 
تعيين زير حوضه ها 
تلفيق نقشه هاي GIS بامدل هاي رياضي
مشاهدة نتايج حاصله
پروژة مطالعة حوضة آبريز  Mill Creek  درايالت Ohio 
تهيه نقشه های موضوعی
شبيه سازي باHEC-HMS
مراحل انجام شبيه سازي  در مدل 
تهيه نقشه DEM  با استفاده از خطوط توپوگرافی 
انتقال اطلاعات به مدل رياضي HEC-HMS و شبيه سازي حوضه
محاسبه رقوم سطح آب با HEC-RAS و انتقالآن به نقشه هاي ARC VIEW
نمايش سه بعدي پديده ها
نتيجه گيري


13734 فایل های سایت
580 کاربران سایت
7901 فروش موفق
62,973 بازدید امروز
پشتیبانی