دانلود پاورپوینت آموزشی برنامه ریزی تولید

دانلود پاورپوینت آموزشی برنامه ریزی تولید این اسلاید ارزشمند 65 صفحه ای که به شکل پی دی اف درآمده است مشتمل بر مواردی چون: انواع سیستم های تولیدی، انواع استقرار سیستم های تولیدی، فناوری گروهی، انواع برنامه ریزی تولیدی، روشهای مختلف در تغییر برنامه تولید، طراحی محصول، فرایندهای مرتبط با برنامه ریزی ت

دانلود پاورپوینت آموزشی برنامه ریزی تولید
این اسلاید ارزشمند 65 صفحه ای که به شکل پی دی اف درآمده است مشتمل بر مواردی چون: انواع سیستم های تولیدی، انواع استقرار سیستم های تولیدی، فناوری گروهی، انواع برنامه ریزی تولیدی، روشهای مختلف در تغییر برنامه تولید، طراحی محصول، فرایندهای مرتبط با برنامه ریزی تولید، مدیریت ابزار، بالانس خط تولید، توالی عملیات تولیدی، تئوری محدودیت ها، برنامه ریزی نیازمندهای مواد، برنامه ریزی سرانگشتی، روش حسابداری هزینه، نظام تولید بهنگام است.10820 فایل های سایت
380 کاربران سایت
3700 فروش موفق
50,061 بازدید امروز
پشتیبانی