جایگاه هنر در تاریخ تمدن اسلامی

دانلود جایگاه هنر در تاریخ تمدن اسلامی تعداد صفحات : 8 با فرمت ورد و قابل ویرایش جایگاه هنر در جهان اسلام و تمدن اسلامى، با جایگاه آن در تفکر غربى تفاوت دارد. تلقى ما از هنر در عالم اسلام نیز خلاف تلقى غربیان است. در حقیقت، با تفکر غربى مفهوم خاصى از هنر پدیدار مى شود که با خلق اثر هنرى همراه است.

دانلود جایگاه هنر در تاریخ تمدن اسلامی
تعداد صفحات : 8 با فرمت ورد و قابل ویرایش

جایگاه هنر در جهان اسلام و تمدن اسلامى، با جایگاه آن در تفکر غربى تفاوت دارد. تلقى ما از هنر در عالم اسلام نیز خلاف تلقى غربیان است. در حقیقت، با تفکر غربى مفهوم خاصى از هنر پدیدار مى شود که با خلق اثر هنرى همراه است. در این تفکر، هنرمند به کسى گفته مى شود که نحوه حضور و نسبت بى واسطه اى دارد و او این نسبت بى واسطه را در اثر هنرى خود به ظهور مى رساند.17016 فایل های سایت
820 کاربران سایت
13846 فروش موفق
311,666 بازدید امروز
پشتیبانی