فایل های دیگر فروشنده

ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران قیمت: 10,000 تومان
تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون قیمت: 5,000 تومان
تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت قیمت: 10,500 تومان
تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان کشتی گیر قیمت: 4,000 تومان
ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM قیمت: 9,000 تومان
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی قیمت: 12,000 تومان
تاثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدن و توان هوازي دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار تاثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدن و توان هوازي دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار قیمت: 6,500 تومان
بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه برروی برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه برروی برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی قیمت: 6,000 تومان
بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد قیمت: 12,000 تومان
بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس قیمت: 10,000 تومان

پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی

پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 186 صفحه چکیده ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند.

کد فایل:13540
دسته بندی: علوم انسانی » زبان و ادبیات فارسی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 41 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 186

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی
  نوع فایل: World و قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 186 صفحه

  چکیده
  ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" بر آن است تا در این حوزه بر طرح مسألِهِی نو اقدام کند. بررسی تطبیقی در این حوزه با رویکرد مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر هدف این پژوهش است. در آغاز کار رمانتیسم و سیر آن در اروپا، هند و ایران بررسی شد. آن گاه اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیسم نقد و بررسی شد، در ادامه ی کار حوزه نقد تطبیقی و رمانتیک بررسی شد و در پایان نقاط اشتراک واختلاف این دو شاعر از لحاظ اصول و ویژگی های مکتب رمانتیسم به اجمال بررسی و تحلیل شد. گرچه این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته اند، اما در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای وجوه مشترکی میِباشند،گرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعی، منجر به بروز تفاوت هایی در نگرش این دو شاعر شده است. توجه به طبیعت گرایی،هیجان و احساسات، کشف و شهود و گریز و سیر و سفر وسیاحت از وجوه مشترک مشیری و تاگور است. و نقطه تفاوت دو شاعر در زمینه ی همدلی با زنان و نگرش نسبت به مرگ است.
  کلید واژه ها : فریدون مشیری، رابیندرانات تاگور، رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.


  فهرست مطالب
  چكيده..۱
  مقدمه.۲
  فصل ۱) کلیات طرح..۵
  1-1- بيان مسئله۶
  ۱- ۲- اهداف تحقیق..۶
  ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن پژوهش ..۶
  ۱-۴- سوالات و فرضيه هاي تحقیق..۷
  ۱-۵- روش تحقیق ( توصیفی ، تحلیلی ، اکتشافی)..۷
  ۱-۶ -روش و ابزار گردآوری تحقیق ..7
  ۱-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها .7
  ۱-۸ -تعاريف اصطلاحات.۸
  ۱-۹- قلمرو تحقيق..۹
  ۱-۱۰- پیشینه تحقیق.۹
  ۱–۱۱ سازماندهی پژوهش.۱۰
  فصل ۲) مطالعات نظری۱۱
  ۲–۱ گفتار اول رمانتیسم وسیر آن در اروپا ۱۲
  مقدمه۱۳
  ۲-۱–۱ تعاريف و کاربرد واژه های رمانتیسم .. ۱۴
  ۲-۱-۲مکتب کلاسیسم.۱۶
  ۲-۱-۲-۱- اصول و قواعد مکتب کلاسیسم. ۱۶
  2-1-3- مقایسه دو مکتب رمانتیسم و کلاسیسم..۱۷
  ۲-۱-۴- پیدایش رمانتیسم و خاستگاه اولیه آن ۱۷
  ۲-۱-۵- اصول رمانتیسم . ۱۹
  ۲-۱-۵-۱- زمینه ها و جنبه های اجتماعی رمانتیسم.۲۰
  ۲-۱-۵-۲- مانیفست مکتب رمانتیک..۲۱
  ۲-۱-۵-۳ -تاریخچه جنبش رمانتیک ۲۲
  ۲-۲ گفتار دوم : جریان های ادبی ایران در قرن بیستم ..۲۳
  مقدمه ..۲۴
  ۲-۲-۱- شعر عصر بیداری۲۵
  ۲-۲-۲- عصر شعر نیمایی یا دوره نوگرایی..۲۵
  ۲-۲-۲-۱-دوره بندی تاریخی شعر نیمایی۲۶
  ۲-۳ -گفتار سوم: رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر ایران .۳۰
  مقدمه ..۳۱
  ۲-۳-۱-شعر رمانتیک ایرانی در دوره مشروطه..۳۲
  ۲-۳-۲ -شعر رمانتیک ایرانی در عصر رضاشاه ..۳۳
  ۲-۳-۳- شعررمانتیک ایرانی پس از شهریور ۱۳۲۰۳۵
  ۲-۳-۴- مشیری و رمانتیسم ۳۵
  ۲-۴- گفتار چهارم: جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم .۳۹
  ۲-۴-۱- جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم و بیستم۴۰
  ۲-۴-۲- تاگور و رمانتیسم ..۴۲
  فصل ۳) تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.۴۴
  ۳-۱- گفتار اول : معرفی و تحلیل اشعار فریدون مشیری .. ۴۵
  ۳-۱-۱- زندگینامه مشیری .۴۶
  ۳-۱-۲- معرفی و تحلیل آثار مشیری۴۷
  ۳-۱-۳ -فرم و ساختار اشعار مشیری.۵۰
  ۳-۱-۴ -زبان مشیری.۵۱
  ۳-۱-۵ -تاثیرپذیری مشیری از معاصران ..۵۲
  ۳-۱-۵-۱- نگاه مشیری به طبیعت متاثر از نیما..۵۳
  ۳-۱-۶-مشیری و سیاست.. ۵۴
  ۳-۲- گفتار دوم : معرفی و تحلیل اشعار تاگور..۵۷
  مقدمه ..۵۸
  ۳-۲-۱- زندگی نامه تاگور ..۵۸
  ۳-۲-۲- تبار و اندیشه تاگور..۶۰
  ۳-۲-۳-تاگور و سیاست.۶۲
  ۳-۲-۴-معرفی و تحلیل آثار تاگور.۶۲
  ۳-۲-۵ -اشعار ترجمه شده تاگور۶۳
  ۳-۲-۶- تحلیل اشعار تاگور..۶۶
  ۳-۲-۷- تاگور و داستان نویسی .۶۸
  ۳-۲-۸- تاگور و نمایشنامه نویسی..۶۹
  ۳-۲-۹- سبک و زبان تاگور.۷۰
  فصل ۴ ) تجزيه و تحليل يافته هاي تحقیق.۷۱
  ۴-۱- گفتار اول: اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری..۷۲
  ۴-۱-۱-طبیعت گرایی.۷۳
  ۴-۱-۱-۱-نقد تمدن جدید و زندگی شهری۷۳
  ۴-۱-۱-۲-بازگشت به طبیعت۷۶
  ۴-۱-۱-۳-بازگشت به کودکی.۸۰
  ۴-۱-۲- هیجان و احساسات..۸۲
  ۴-۱-۲-۱-درونمایه مرگ و مرگ طلبی.۸۲
  ۴-۱-۲-۲-درد و دریغ و آه و نومیدی.۸۴
  ۴-۱-۲-۳-دلسوزی و شفقت نسبت به محرومان..۸۵
  ۴-۱-۲-۴-عشق و زیبایی.۸۷
  ۴-۱-۳-شخصیت و فردگرایی.۹۰
  ۴-۱-۴ رمانتیسم اجتماعی..۹۲
  ۴-۱-۴-۱-اشعار اجتماعی مشیری.۹۲
  ۴-۱-۴-۲-شعرهای وطنی و انتقادی۹۵
  ۴-۱-۴-۳-شعرهای اعتراضی –اجتماعی..۹۶
  ۴-۱-۴-۴-انسان گرایی مشیری.۹۷
  ۴-۱-۵-کشف و شهود.۱۰۰
  ۴-۱-۶ -گریز ، سیاحت و سفر .۱۰۲
  ۴-۱-۷ -نتیجه کلام۱۰۴
  ۴-۲- گفتار دوم : اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار تاگور.۱۰۵
  ۴-۲-۱- طبیعت گرایی۱۰۶
  ۴-۲-۱-۱-نقد تمدن جدید و زندگی شهری۱۰۶
  ۴-۲-۱-۲-بازگشت به طبیعت۱۰۷
  ۴-۲-۱-۳-بازگشت به کودکی.۱۱۲
  ۴-۲-۲- هیجان و احساسات۱۱۵
  ۴-۲-۲-۱-مرگ و زندگی.۱۱۵
  ۴-۲-۲-۲-همدلی با محرومان و رنج هایشان..۱۱۹
  ۴-۲-۲-۳-همدلی با زنان..۱۲۰
  ۴-۲-۲-۴-عشق و زیبایی.۱۲۳
  ۴-۲-۳- شخصیت و فردگرایی۱۲۶
  ۴-۲-۴-رمانتیسم اجتماعی تاگور۱۲۷
  ۴-۲-۴-۱-جهان شمولی –وطنی.۱۲۷
  ۴-۲-۵ -کشف و شهود۱۲۹
  ۴-۲-۶- گریز، سیاحت وسفر .۱۳۱
  ۴-۲-۶-۱-سفرهای واقعی تاگور۱۳۱
  ۴-۲-۶-۲-سفرهای خیالی تاگور.۱۳۱
  ۴-۲-۷- نتیجه کلام ..۱۳۱
  ۴-۳ -گفتار سوم : ادبیات تطبیقی و نقد رمانتیک۱۳۲
  ۴-۳-۱-۱-تعریف نقد .۱۳۲
  ۴-۳-۱-۱-۲-نقد ادبی..۱۳۴
  ۴-۳-۱-۲- ادبیات تطبیقی و یژگی های آن ..۱۳۵
  ۴-۳-۱-۲-۱-موضوع ادبیات تطبیقی و فایده آن.۱۳۷
  ۴-۳-۱-۲-۲-اقسام نقد و جایگاه نقد.۱۳۷
  ۴-۳-۱-۲-۳-اهمیت نقد تطبیقی و ویژگی های آن..۱۳۸
  ۴-۳-۱-۳- تفاوت نقد ادبی و تاریخی با ادبیات تطبیقی۱۳۹
  ۴-۳-۱-۴-ادبیات تطبیقی در جهان..۱۳۹
  ۴-۳-۱-۵- ادبیات تطبیقی در ایران..۱۴۱
  ۴-۳-۱-۶-نقد رمانتیک.۱۴۲
  ۴-۴-گفتار چهارم : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی ۱۴۷
  مقدمه ۱۴۸
  ۴-۴-۱ وجوه اشتراک اصول مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی۱۴۸
  ۴-۴-۱-۱ طبیعت گرایی ۱۴۸
  ۴-۴-۱-۲ هیجان و احساسات..۱۴۹
  ۴-۴-۱-۲-۱-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار فریدون مشیری۱۵۰
  ۴-۴-۱-۲-۲-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار تاگور.۱۵۱
  ۴-۴-۱-۳- شخصیت و فرد گرایی.۱۵۲
  ۴-۴-۱-۴- کشف و شهود۱۵۴
  ۴-۴-۱-۵- سیاحت و سفر و گریز.۱۵۵
  ۴-۴-۱-۶- سبک دو شاعر..۱۵۵
  ۴-۴-۲-وجوه اختلاف دو شاعر۱۵۶
  ۴-۴-۲-۱- همدلی با زنان.۱۵۶
  ۴-۴-۲-۲-دیدگاه نسبت به مرگ..۱۵۶
  فصل پنجم) : نتیجه گیری و پیشنهادها..۱۵۹
  ۵-۱-نتیجه گیری۱۵۹
  ۵-۱-۱-وجوه اشتراک دو شاعر۱۵۹
  ۵-۱-۱-۱-طبیعت گرایی.۱۵۹
  ۵-۱-۱-۲-هیجان و احساسات.۱۶۰
  ۵-۱-۱-۳-شخصیت و فردگرایی.۱۶۰
  ۵-۱-۱-۴-کشف و شهود۱۶۰
  ۵-۱-۱-۵-سیر وسیاحت..۱۶۱
  ۵-۱-۲- وجوه اختلاف اصول رمانتیسم در اشعار دو شاعر.۱۶۱
  ۵-۱-۲-۱-همدلی با زنان.۱۶۱
  ۵-۱-۲-۲-دیدگاه دو شاعر نسبت به مرگ۱۶۱
  ۵-۲-پیشنهادهای پژوهشی .۱۶۲
  برچسب ها: پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم اشعار فریدون مشیری تاگور هندی مکتب رمانتیسم رمانتیسم پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.