فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری درتصمیمات سرمایه گذاری ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری درتصمیمات سرمایه گذاری قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان

فایل های دیگر این دسته

پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت پروژه مالی شناسایی و تحقیق در مورد چرخه انبار و ورود و خروج کالا در شرکت قیمت: 15,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم قیمت: 10,000 تومان
مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت قیمت: 3,000 تومان
پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن قیمت: 10,000 تومان
رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوي برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوي برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود قیمت: 10,000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه چكيده: سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. اين تحقيق ، با بررسي

کد فایل:12207
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 26 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 127 صفحه

  چكيده:
  سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. اين تحقيق ، با بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انسانی با برخی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انسانی براي سازمان، می باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (۱۳۸۸-۱۳۸۴)انتخاب شد. سپس نمونه اي متشکل از ۶۰ شر کت از 8 صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و ارزش بازار شرکتها رابطه معني داري وجود دارد. اما رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری مشاهده نشد، به عبارت دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل است. این رابطه در سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به طور معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته است.
  كليد واژه: سرمایه انسانی ، بهروری، سودآوری،‌ ارزش بازار ، داده های تابلویی

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه 4
  ۲-۲تاریخچه مطالعاتی 5
  ۳-۱ بیان مساله 6
  ۴-۱ چارچوب نظری تحقیق 7
  ۵-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 9
  ۶-۱ اهداف تحقیق 9
  ۱-۶-۱ اهداف علمی 9
  ۲-۶-۱ اهداف کاربردی 9
  ۷-۱ فرضیه های تحقیق 9
  ۸-۱ حدود مطالعاتی 10
  ۹-۱ واژه ها واصطلاحات 10
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲ مقدمه 13
  ۲-۲ سرمایه فکری 14
  ۱-۲-۲ انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری 14
  ۳-۲ سرمایه های انسانی 16
  ۴-۲ حسابداری منابع انسانی 19
  ۵-۲ تاريخچه حسا‌بداري منابع انساني 22
  ۶-۲ حسابداری منابع انسانی چیست؟ 24
  ۱-۶-۲ آینده پیش روی حسابداری منابع انسانی 24
  ۲-۶-۲ استهلاک دارایی های انسانی 24
  ۷-۲ هزینه های منابع انسانی 25
  ۸-۲ اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی 26
  ۹-۲ معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی 31
  ۱۰-۲ گزارشگری منابع انسانی 32
  ۱۱-۲ گزارش داراييهاي نامشهود 33
  ۱۲-۲ ارزش سرمایه انسانی 34
  ۱۳-۲ سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 34
  ۱۴-۲ سرمایه انسانی و توانمندی انسانی 37
  ۱۵-۲ سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی 38
  ۱۶-۲ اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی 41
  ۱۷-۲ عملکرد 42
  ۱۸-۲ بهره وری 44
  ۱-۱۸-۲ موانع بهبود بهره‌وری 45
  ۲-۱۸-۲ منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: 46
  ۱۹-۲ سودآوری 46
  ۲۰-۲ ارزش بازار 47
  ۲۱-۲ ضرورت سنجش و انعکاس داراییهای نامشهود از سوی حسابداران مدیریت 47
  ۲۲-۲ حسابداری و داراییهای نامشهود 49
  ۲۳-۲ بازار داراییهای نامشهود 50
  ۲۴-۲ پیشینه تحقیق 51
  ۱-۲۴-۲ پیشینة تحقیقات انجام شده در داخل کشور : 51
  ۲-۲۴-۲ پیشینة تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 54
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  ۱-۳ مقدمه 57
  ۲-۳ -روش تحقيق 57
  ۳-۳-مدل تحلیلی تحقیق 58
  ۴-۳ -متغیرها 59
  ۱-۴-۳ متغیرهای مستقل 59
  ۲-۴-۳ متغیرهای وابسته: 60
  ۵-۳ جامعه آماري 60
  ۱-۵-۳ نمونه آماري 61
  ۶-۳ چگونگي جمع آوري داده ها 61
  ۷-۳ متغيرهاي تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها 62
  ۸-۳ آمار توصيفي داده ها 62
  ۹-۳ چگونگي بررسي فرضيه ها 63
  ۱-۹-۳ آزمون نرمال بودن داده ها 64
  ۲-۹-۳ روش و مدل به کار گرفته شده در تخمين ضرايب مربوط به متغيرهاي تحقيق 64
  ۱۰-۳ آزمون هاي آماري مورد نياز براي تخمين مدل ها 69
  ۱-۱۰-۳ آزمون معني داري مدل رگرسيون 69
  ۲-۱۰-۳ آزمون هاي خودهمبستگي و ناهمساني واريانس 70
  ۳-۱۰-۳ آزمون هم خطي بين متغيرهاي تحقيق 72
  ۱-۳-۱۱-۳ ماتريس همبستگي (ضريب همبستگي پيرسون) 73
  ۴-۱۰-۳ آزمون ايستايي (مانايي)متغيرهاي تحقيق 73
  ۵-۱۰-۳ آزمون وجود عرض از مبدأ در مدل ها 74
  ۱۱-۳ روش ترکيب و آرايش داده هاي تحقيق 75
  ۱۲-۳ خلاصه اي از آزمون هاي آماري تحقيق 75
  ۱۳-۳ خلاصه فصل 76
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  ۱-۴ مقدمه‏ 78
  ۲-۴آمار توصیفی داده ها 79
  ۳-۴آزمون هم خطی بین متغیر های تحقیق 84
  ۴-۴ آزمون ماتریس همبستگی بین متغیر ها 87
  ۵-۴ آزمون فرضیات تحقیق 88
  ۱-۵-۴ فرضیه اول 88
  ۲-۵-۴ فرضیه دوم 91
  ۳-۵-۴ فرضیه سوم 95
  ۶-۴ خلاصه فصل 98
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  ۱-۵ مقدمه 100
  ۲-۵ خلاصه موضوع تحقيق و روش تحقيق 100
  ۳-۵ تحليل يافته هاي تحقيق و مطابقت با يافته هاي ديگران 103
  ۴-۵ محدوديت هاي تحقيق 104
  ۵-۵ پيشنهادات تحقيق 104
  ۱-۵-۵ پيشنهادات برخاسته از تحقيق 104
  ۲-۵-۵ پيشنهادات براي تحقيقات آتي تحقيق 104
  پیوست ها
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 120
  منابع لاتین: 123
  چکیده لاتین 127
  برچسب ها: پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس ارزش سرمایه انسانی سرمایه انسانی بهره وری سازمان سودآوری ارزش بازار سود سهام بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار سهام
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.