فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری درتصمیمات سرمایه گذاری ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری درتصمیمات سرمایه گذاری قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی براساس مدل آلتمن

پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه چكيده: یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و

کد فایل:12180
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 21 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 108

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 108 صفحه

  چكيده:
  یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
  در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
  بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
  فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
  فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
  برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداري قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه 4
  ۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 4
  ۳-۱ بیان مسئله: 5
  ۴-۱ چهار چوب نظری: 6
  ۵-۱ اهداف تحقیق: 6
  ۶ ـ۱ اهمیت تحقیق: 6
  ۷-۱ حدود مطالعاتی: 7
  ۱-۷-۱قلمرو مکانی 7
  ۲-۷-۱ قلمرو زمانی 7
  ۳-۷-۱ قلمرو موضوعی 7
  ۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق: 7
  ۹-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 9
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲ مقدمه 11
  ۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان 11
  ۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 11
  ۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 12
  ۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 14
  ۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 15
  ۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی 15
  ۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 16
  ۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری: 16
  ۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران: 17
  ۴-۳-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 18
  ۵-۳-۲ عوامل ورشکستگی 19
  ۶-۳-۲ تداوم فعالیت : 20
  ۷-۳-۲ فرض تداوم فعالیت: 21
  ۸-۳-۲خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 22
  ۴-۲گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی 23
  ۱-۴-۲پیش بینی 23
  ۲-۴-۲ هدف پیش بینی: 25
  ۱-۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی 25
  ۳-۴-۲الگو (مدل) 26
  ۴-۴-۲ مدل های پیش بینی 26
  ۵-۴-۲مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 28
  ۶-۴-۲ویژگی های یک الگوی خوب 30
  ۷-۴-۲ ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی 31
  ۸-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 32
  ۹-۴-۲ نسبتهای مالی 33
  ۵-۲گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری 36
  ۱-۵-۲ مفهوم تخصیص منابع 36
  ۲-۵-۲ انواع تسهیلات: 37
  ۳-۵-۲ اهمیت و نقش وصول مطالبات 43
  ۴-۵-۲ طبقه بندی مطالبات بانک 43
  ۵-۵-۲ فرایند وصول مطالبات 44
  ۶-۵-۲ تعریف ریسک 45
  ۷-۵-۲مدیریت ریسک 45
  ۸-۵-۲ انواع ریسک 46
  ۹-۵-۲ مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری 47
  ۶-۲گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق 49
  ۱-۶-۲ سوابق تحقیق: 49
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  ۱-۳ مقدمه 57
  ۲-۳ روش تحقیق: 57
  ۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات 57
  ۴-۳ متغیرهای تحقیق 58
  ۵-۳ جامعه آماری 59
  ۶ ـ۳ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
  ۷ – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 60
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  ۱-۴ مقدمه‏ 63
  ۲-۴ داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 63
  ۳-۴ تحلیل یافته ها: 63
  ۴-۴ تحلیل و آزمون فرضیه ها: 64
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  ۱-۵ مقدمه 73
  ۲-۵ نتایج تحقیق : 73
  ۵- ۳ پیشنهادات تحقیق : 74
  ۱-۳-۵ گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق 74
  ۲-۳-۵ گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی 75
  ۴-۵ محدودیتهای تحقیق: 75
  پیوست ها
  پیوست Aنسبتهای مالی 77
  پیوست Bمحاسبات کامپیوتری 83
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 92
  منابع لاتین: 93
  چکیده لاتین 94  برچسب ها: نسبتهای مالی پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی آلتمن مدل آلتمن ورشکستگی نسبت های مالی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.