فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق پایان نامه بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی پایان نامه بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی قیمت: 10,000 تومان
مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده قیمت: 5,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت: 33,000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم

پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 151 صفحه چكيده: در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۰۳شرکت که سهام آنها طی قلمرو

کد فایل:12151
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 204 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:711 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 151 صفحه

  چكيده:
  در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای ۱۰۳شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۸به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
  فرضیه اصلی: بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگيپيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۳۹۵/۰) كهاين آزمون در هيچسطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وشاخصكل بورس در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.
  فرضیه اول : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۴۵۵/۰) كهاين آزمون در هيچسطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وبازدهغيرعادي سالانه در تحقيق حاضر هيچارتباطي برقرار نشده است.
  فرضیه دوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و درجه تمركزماالكيت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) ودرجهتمركزمالكيت را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۰۱۵/۰) كهاين آزمون در سطح ۵ درصد معني دار شده استب نابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) درجه تمركزمالكيت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(۲۳۹/۰) نشان مي دهد كهاين رابطه مستقيممي باشد.
  فرضیه سوم : بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  در اين فرضيه كه رابطه بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معنيداري آزمون نشان مي دهد(۰۰۰/۰) كهاين آزمون در سطح ۱ درصد معني دار شده است بنابراين بينIPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگي به دست آمده(۴۳۵/۰-) نشان مي دهد كهاين رابطه معكوس مي باشد.
  فرضیه چهارم : بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  در اين فرضيه كه رابطه بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل سهام را بررسيميكند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است سطح معني داري آزمون نشان مي دهد(۲۳۸/۰) كهاين آزمون در هيچ سطحي(۱ درصد و۵ درصد) معني دار نشده است بنابراين بين درجه تمركزمالكيت و شاخص كل بورس در تحقيق حاضر هيچ ارتباطي برقرار نشده است.

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 3
  فصل اول: كليات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه 5
  ۲-۱ بیان مسئله 5
  ۳-۱چارچوب نظری تحقیق 7
  ۴-۱ فرضیه های تحقیق 9
  ۵-۱ اهداف تحقيق 9
  ۶-۱ اهميت و ضرورت انجام تحقيق 9
  ۷-۱ حدود مطلعاتی 10
  ۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 10
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲ مقدمه 14
  ۲-۲ بازار مالی 15
  ۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 15
  ۳-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17
  ۱-۳-۲بازار پول 17
  ۲-۳-۲ بازار سرمایه 17
  ۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 22
  ۱-۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 22
  ۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 25
  ۶-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25
  ۱-۶-۲ انواع شرکت های سرمایه گذاری 25
  ۷-۲دارایی 28
  ۸-۲ دارایی مالی 28
  ۹-۲ اوراق بهادار 30
  ۱۰-۲ سهام عادی 30
  ۱۱-۲ بازده سهام 31
  ۱۲-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 31
  ۱-۱۲-۲ بازده تحقق یافته 31
  ۲-۱۲-۲ بازده مورد انتظار 31
  ۱۳-۲ اجزای بازده 32
  ۱-۱۳-۲ سود دریافتی 32
  ۲-۱۳-۲ سود(زیان)سرمایه 32
  ۱۴-۲ عرضه اوليه عمومي 34
  ۱-۱۴-۲ استفاده از خدمات تعهد پذيره نويسي مشاوران مالي و عاملهاي فروش 38
  ۲-۱۴-۲ شيوه معمول عرضه سهام به گروههاي مختلف سهامداران 39
  ۳-۱۴-۲ مراحل عرضه عمومي اوليه 39
  ۴-۱۴-۲عرضه ثانويه 43
  ۱۵-۲ شيوه هاي فروش سهام 44
  ۱۶-۲ موسسات تامين سرمايه و روشهاي عرضه اوليه اوراق بهادار 48
  ۱۷-۲فرآيند عرضه اوراق بهادار 50
  ۱۸-۲ فرآيند وارد شدن شركتها به بازار 53
  ۱۹-۲ ارزش گذاري سهام شركت هاي تازه وارد به بازار 55
  ۲۰-۲عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 60
  ۲۱ – 2 شاخص های بازار اوراق بهادار 62
  ۱–21 – 2 شاخص های قیمت سهام 62
  ۲ – ۲۱- ۲ شیوه محاسبه شاخص ها 64
  ۳-۲۱–2 شاخص های سهام در حوزه بین المللی 65
  ۲۲-۲ شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 66
  ۲۳-۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليه 69
  ۱-۲۳-۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 69
  ۲-۲۳-۲ فرضيه علامت دهي 72
  ۳-۲۳-۲فرضيات گرايشات و علائق زود گذر 73
  ۴-۲۳-۲فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 74
  ۵-۲۳-۲فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 75
  ۶-۲۳-۲ فرضيه بيمه ضمني در مقابل مسئوليت هاي قانوني 76
  ۷-۲۳-۲ فرضيه شهرت موسسات تامين سرمايه 77
  ۸-۲۳-۲ فرضيه ريسك گريزي تخمين كننده فروش اوراق بهادار 78
  ۹-۲۳-۲ فرضيه جبران ريسك پذيري و خدمات خريداران اوليه 80
  ۲۴-۲تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 80
  ۱-۲۴-۲ ارزش دفتری سهام 81
  ۲-۲۴-۲ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها 81
  ۳-۲۴-۲ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت 81
  ۴-۲۴-۲ ارزش سهام با فرض انحلال 82
  ۵-۲۴-۲ ارزش ذاتی سهام 82
  ۶-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از ضریب 82
  ۷-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم 83
  ۸-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز 83
  ۹-۲۴-۲ ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم 83
  ۱۰-۲۴-۲ مقایسه روش های ارزشیابی سهام 84
  ۱۱-۲۴-۲ ارزش گذاری شرکت های دولتی در ایران 85
  ۲۵-۲ پيشينه تحقيق 85
  ۱-۲۵-۲ تحقیقات داخلی 85
  ۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی 87
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  ۱-۳ مقدمه 98
  ۲-۳ روش تحقیق 98
  ۳-۳ تجزیه و تحلیل داده ها 99
  ۴-۳ جامعه آماری 99
  ۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 99
  ۶-۳ نمونه آماری 103
  ۷-۳ روش های آماری مورد استفاده در تحقيق 104
  ۱-۷-۳ضريب همبستگي 104
  ۲-۶-۳ آ‍زمون كلووگروف- اسميرنف 105
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  ۱-۴ مقدمه‏ 107
  ۲-۴ آمار توصيفي 107
  ۳-۴ آمار استنباطي 112
  ۱-۴-۳ فرضیه اصلی: بين IPO (قيمت سهام در عرضه اوليه به عموم) و شاخص كل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. 112
  ۳-۴-۲ فرضیه های فرعی 113
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  ۱-۵ مقدمه 117
  ۲-۵ بيان نتايج 117
  ۲-۵-۱ نتيجه فرضيه اصلی 117
  ۲-۵-۲ نتيجه فرضيه های فرعی 118
  ۵-۲ محدودیت های تحقیق 119
  ۵-۳ پیشنهادات 120
  پیوست ها
  پیوست۱ 122
  پیوست ب :لیست شرکت ها 126
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي 131
  منابع لاتین 133
  چکیده لاتین 135
  برچسب ها: پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین شاخص کل قیمت سهام فیمت گذاری اولیه سهام عرضه اولیه سهام بورس اوراق بهادار تهران بورس سهام بورس اوراق بهادار
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.