فایل های دیگر فروشنده

پایان نامه بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق پایان نامه بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی پایان نامه بررسی ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی قیمت: 10,000 تومان
مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود بورس قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت: 33,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 8,000 تومان

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده

پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 159 صفحه چكيده: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست

کد فایل:12145
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 92 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 159

حجم فایل:1,156 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
3 0 گزارش
 • پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 159 صفحه

  چكيده:
  حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
  کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ،بسته های نرم افزاری ، صورتهای مالی حسابرسی شده

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقیق
  ۱-۱ مقدمه 4
  ۲-۱ بیان مسأله 5
  ۳-۱ ضرورت انجام تحقیق 6
  ۴-۱ اهداف تحقیق 7
  ۵-۱ فرضیه های تحقیق 8
  ۱-۵-۱ فرضیه های اصلی 8
  ۲-۵-۱ فرضیه های فرعی 8
  ۶-۱ روشهای جمع آوری اطلاعات 8
  ۷-۱ قلمرو تحقیق 9
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  ۱-۲ مقدمه 11
  ۲-۲تعاریف عملیاتی 12
  ۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات 12
  ۱-۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت 13
  ۲-۲-۱-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری 14
  ۲-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات حسابداری 14
  ۳-۲ انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 16
  ۴-۲هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری 17
  ۱-۴-۲ پردازش مبادلات 17
  ۲-۴-۲ پردازش اطلاعات 19
  ۵-۲ طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 22
  ۱-۵-۲ طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی 22
  ۲-۵-۲ تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود 25
  ۳-۵-۲ تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم 26
  ۴-۵-۲ طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات 27
  ۵-۵-۲ اجرای سیستم 29
  ۶-۵-۲ حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم 31
  ۷-۵-۲ گزارش حسابرس مستقل 32
  ۶-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری 33
  ۱-۶-۲ تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری 33
  ۲-۶-۲ نقش کامپیوتر در حسابدار ی 34
  ۳-۶-۲ تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران 35
  ۴-۶-۲ سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی 37
  ۵-۶-۲ مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری 38
  ۸-۲ ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 50
  ۹-۲ شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي 53
  ۱-۹-۲ اصطلاحات و ارائه جزئيات 56
  ۱۰-۲ پیشنیه تحقیق 57
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  ۱-۳ مقدمه 60
  ۲-۳ روش تحقیق 60
  ۱-۲-۳ از نظر زمان 61
  ۲-۲-۳ از نظر هدف 61
  ۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات 62
  ۴-۳ روایی و پایایی پرسشنامه: 63
  ۵-۳ جامعه آماری تحقیق ونمونه 63
  ۶-۳ روش نمونه گیری 65
  ۷-۳ متغیرهای تحقیق 66
  ۸-۳ فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها 67
  ۱-۸-۳ فرضیات فرعی 67
  ۹-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها 68
  ۱۰-۳ آزمون پایایی 68
  ۱-۱۰-۳ روشهای آماری پارامتری 69
  ۲-۱۰-۳ روشهای آماری ناپارامتری 70
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  ۱-۴ مقدمه‏ 72
  ۲-۴ آمار توصیفی 73
  ۳-۴ آماراستنباطی 99
  ۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 99
  ۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم 100
  ۳-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم 101
  ۴-۳-۴آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 101
  ۵-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 102
  ۶-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 105
  ۷-۳-۴ فرضیه پژوهشی فرعی سوم : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: 108
  ۸-۳-۴ فرضیه پژوهشی اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی : 111
  ۹-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 112
  ۱۰-۳-۴ بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 116
  ۱۱-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی 120
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  ۱-۵ مقدمه 125
  ۲-۵ نتیجه گیری 125
  ۱-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 125
  ۲-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 126
  ۳-۲-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 126
  ۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی 126
  ۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 129
  پیوست ها
  پیوست الف : پرسشنامه 131
  پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه 136
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 138
  منابع لاتین: 140
  منابع اینترنتی: 141
  چکیده انگلیسی: 142

  برچسب ها: پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده بسته های نرم افزاری سیستم های اطلاعاتی حسابداری سیستم های حسابداری صورت مالی صورت مالی حسابرسی شده بورس سهام بورس اوراق بهادار پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.