فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح

شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 79 صفحه چکیده در این پایان نامه شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به وسیله بهینه سازی تابع هزینه با کمک گرفتن از روش تنظیم سطح بررسی و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. در این روش با معرفی ش

کد فایل:11965
دسته بندی: فنی مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 31 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 79 صفحه

  چکیده
  در این پایان نامه شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به وسیله بهینه سازی تابع هزینه با کمک گرفتن از روش تنظیم سطح بررسی و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. در این روش با معرفی شکل مناسبی از سرعت تغییر شکل تابع و اعمال آن در معادله همیلتون-ژاکوبی و حل این معادله و تکرار این روند توانستیم به شکل و موقعیت اجسام دست بیابیم. در روند پردازش برای جلوگیری از قرار گرفتن تابع هزینه در کمینه محلی از جهش فرکانسی استفاده کردیم. روش های برپایه روش تنظیم سطح دو ویژگی مهم دارند. یکی عدم نیاز به اطلاعات اولیه از اجسام و محیط اطراف و دیگری قابلیت شناسایی چند جسم در یک محیط محاسباتی است. نتایج نشان از شناسایی قابل قبول شکل اجسام فلزی و موقعیت آنها دارد.
  کليد واژه: بهینه سازی، تابع هزینه، روش تنظیم سطح، جهش فرکانسی، معادله همیلتون-ژاکوبی


  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فهرست شکل‌‌ها ‌ج
  فصل ۱- مقدمه… 1
  ۱-۱- معرفی…. 1
  ۱-۱-۱- مسائل مستقیم و معکوس 1
  ۱-۱-۲- مسائل خوش رفتار و بدرفتار 1
  ۱-۲- مسائل معکوس در مغناطیس 2
  ۱-۳- مشکلات حل مسائل پراکندگی معکوس 3
  ۱-۴- کاربردهای پراکندگی و پراکندگی معکوس 4
  ۱-۵- روش های کلی حل مسائل معکوس 4
  ۱-۵-۱- روش های بازسازی کیفی 4
  ۱-۵-۲- روش های بازسازی کمی 5
  فصل ۲- روش های کمی و کیفی پراکندگی معکوس 7
  ۲-۱- فرم کلی یک مسئله پراکندگی معکوس 7
  ۲-۲- روش های پراکندگی معکوس 9
  ۲-۲-۱- تقریب برن.. 9
  ۲-۲-۲- روش تکرار برن 10
  ۲-۲-۳- روش بهینه سازی 10
  ۲-۲-۴- روش نمونه برداری خطی 11
  ۲-۲-۵- روش تنظیم سطح 11
  ۲-۲-۶- سایر روشها. 12
  فصل ۳تئوری روش تنظیم سطح و پیاده سازی آن جهت شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی برای مد انتشاری TM 13
  ۳-۱تئوری….. 13
  ۳-۱-۱- تابع علامت فاصله 13
  ۳-۱-۲- معادله همیلتون-ژاکوبی 16
  ۳-۱-۲-۱- حل معادله همیلتون-ژاکوبی 18
  ۳-۱-۲-۲- شرط پایداری………… 19
  ۳-۱-۲-۳- شرایط مرزی محیط محاسبه 20
  ۳-۲- پیاده سازی روش تنظیم سطح در شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی 20
  ۳-۲-۱- تعیین مقادیر مناسب سرعت تغییر شکل یا همان ضریب معادله همیلتون-ژاکوبی 22
  ۳-۲-۲- الگوریتم شناسایی موقعیت و شکل جسم فلزی با کمک گرفتن از روش تنظیم سطح 24
  ۳-۲-۲-۱- روش مربعات پیش رونده 26
  فصل ۴- نتایج شبیه سازی 29
  ۴-۱- دیاگرام کلی روند شناسایی شکل و موقعیت جسم فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح 30
  ۴-۱-۱- شناسایی استوانه با سطح مقطع مربع 32
  ۴-۱-۲- شناسایی استوانه با سطح مقطع مستطیل 34
  ۴-۱-۳- شناسایی استوانه با سطح مقطع مثلث 36
  ۴-۱-۴- شناسایی استوانه دایروی؛ حدس اولیه خارج از مرکز جسم 38
  ۴-۱-۵- شناسایی استوانه دایروی؛ حدس اولیه دور از جسم 40
  ۴-۱-۶- شناسایی دو استوانه فلزی دایروی 41
  ۴-۱-۷- شناسایی دو استوانه فلزی مربعی 43
  ۴-۱-۸- شناسایی چهار استوانه فلزی 45
  فصل ۵- نتیجه گیری و کارهای آینده 49
  ۵-۱- نتیجه گیری 49
  ۵-۲- کارهای آینده 50
  پیوست 51
  روش ممان برای محاسبه میدان ناشی از جسم فلزی در دو بعد(مدTM) 51
  مرجع ها 57
  واژه نامه فارسي به انگليسي 59
  واژه نامه انگلیسی به فارسی 60
  برچسب ها: شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح شناسایی موقعیت شکل اجسام فلزی دوبعدی روش تنظیم سطح تنظیم سطح برق مخابرات گرایش موج
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.