فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

فایل های دیگر این دسته

پایان نامه صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج ، سهراب سپهری ، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو

پایان نامه صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج ، سهراب سپهری ، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 189 صفحه چکیده شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی

کد فایل:11858
دسته بندی: علوم انسانی » زبان و ادبیات فارسی
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 25 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 189

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج ، سهراب سپهری ، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو
  نوع فایل: Word و قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 189 صفحه


  چکیده
  شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد بالای کاربرد صور خیال را می توان مشاهده نمود.
  طرح شعر نو با ظهور در عرصۀ شعر، در انداخته شد. در شعر نو شاعر مقید به رعایت اوزان عروضی نیست امّا کاربرد صور خیال در شعر نو، همانند شعر کهن ادامه داشته و دارد منتها شاعران نوپرداز از "وجه شبه" های نو در کار تشبیه و استعاره بهره می گیرندو بدین جهت تشبیهات و استعارات آنان نو، شگفت و تازه است. همۀ شاعران معاصر از اقسام تشبیه و استعاره در پردازش شعر، سود جسته اند و همۀ انواع تشبیه و استعاره را می توان در آثار نوپردازان با حوصله و پژوهش بازیافت. افزون بر این اقسام کنایه و مجاز را نیز در دفترهای شعر معاصر بادقت می توان پژوهش نمود و پیدا کرد. آنچه مهم است بافت و نوع پردازش و روایت شاعر معاصر از صورت خیال است. شاعران نیمایی نگرشی نو به جهان و طبیعت و مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند و از عناصر بلاغی در وادی شعر بگونه ای خاص بهره می گیرند و هرکدام سبک خاصی دارند. این پژوهش به کاربرد صور خیال در شعر معاصر اختصاص دارد و نگارنده در این راستا دفترهای شعر اغلب نوپردازان و شاعران نیمایی را مطالعه و فیش برداری نموده و نمونه های زیبا و دلچسبی از اقسام تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز بازیافته که ارائه آنها با ذکر نکات بلاغی هرکدام زینت بخش این پایان نامه است.
  واژگان کلیدی: شعر نو، صور بلاغی، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، صنایع.


  فهرست مطالب
  چکیده ‌ك
  فصـل اول: کلیـات تحقیق 1
  ۱-۱مقدمه: 2
  ۱-۲ بیان مسأله: 5
  ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق 5
  فصل دوم: پیشینۀ تحقیق 8
  ۲-۱ پیشینۀ تحقیق : 9
  فصل سوم: روش تحقیق 12
  ۳-۱ روش تحقیق 13
  ۳-۱-۱ تحقیق توصیفی تحلیلی: 13
  ۳-۲ نوع مطالعه «روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات» : 14
  ۳-۳ اسناد عمده ی مورد استفاده در این تحقیق: 14
  ۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات : 15
  فصل چهارم :یافته ها و داده های تحقیق 16
  زمینه های آشنایی و ورود به مبحث اصلی 17
  ۴-۱شعر چیست؟ 17
  ۴-۲شعر کهن زیربنای شعر نو: 20
  ۴-۳ شعر نو میراث فرهنگ ادبی گذشته: 22
  ۴-۴ عاطفه و تخیّل زیربنای صورخیال: 24
  ۴-۵تخیّل در حوزۀ انگیزش ذهنیّتهای شاعر: 25
  ۴-۶ صور خیال در شعر نو: 27
  ۴-۷تشبیه و اقسام آن 28
  ۴-۷-۱ انواع تشبیه به جهت حسی و عقلی بودن طرفین تشبیه (مشبه و مشبه به) : 29
  ۴-۷-۲ نمونه های انواع چهارگانۀ تشبیه حسی و عقلی به اعتبار طرفین در شعر معاصر: 31
  ۴-۷-۳ تشبیه به اعتبار مفرد، و مرکب بودن طرفین: 46
  ۴-۷-۴ تشبیه بلیغ ، مؤکد، مضمر و مجمل: 53
  ۴-۷-۵تشبیه جمع، تسویه، ملفوف، مفروق و تفضیل: 57
  ۴-۸ استعاره: 66
  ۴-۸-۱ اقسام استعارۀ مصرّحه: 66
  ۴-۸-۲ مجاز 98
  ۴-۸-۳ تشخیص 109
  ۴-۸-۴ آنمیسم (جاندار پنداری) 117
  ۴-۹ کهن الگو و صور خیال 119
  ۴-۹-۱ سهراب سپهری شاعر کهن الگو: 126
  ۴-۹-۲ طبیعت، همگام با کهن الگوها در صور خیال: 129
  ۴-۹-۳ آرکی تایپ یا کهن الگو در صورخیال شعر معاصر: 132
  ۴-۱۰ سمبل در شعر معاصر: 134
  ۴-۱۰-۱ پیوند دیرینۀ سمبل ها و کهن الگوها: 135
  ۴-۱۰-۲ ظهور سمبل در استعاره و کنایه: 138
  ۴-۱۰-۳ "نماد" گونه ای است از سمبل: 140
  ۴-۱۱ کنایه 141
  ۴-۱۲ پیوند صورخیال با نوآوریهای شعر معاصر: 168
  ۴-۱۲-۱ جغرافیا در صور خیال شاعران معاصر: 170
  ۴-۱۲-۲ تصویر مفاهیم انتزاعی در صور خیال: 171
  ۴-۱۲-۳ صورخیالِ مایه گرفته از تمدّن امروزی: 171
  ۴-۱۲-۴ صورخیال مایه گرفته از مقاطع زندگی شخصی شاعران معاصر: 172
  فصل پنجم :نتیجه گیری 173
  ۵-۱ نتیجه گیری 174
  منابع 175



  برچسب ها: پایان نامه صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج سهراب سپهری مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو صور خیال در شعر نو صور خیال شعر نو سهراب سپهری مهدی اخوان ثالث احمد شاملو پایان نامه کارشناسی ارشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.