پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي ( پایان نامه) مقدمه ۱ – طرح مساله ۲- تحقيقات و مطالعات قبلي ۳- ضرورت تحقيق ۴- فرضيه ها ۵- روش تحقيق ۶- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب كليات: الف – سير تاريخي مجازات اطفال ۱ – دوره باستان و ميانه ۲- دوره معاصر ۳- دوره باستان

کد فایل:11523
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 182 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 163

حجم فایل:2,260 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
4 0 گزارش
 • مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي ( پایان نامه)

  مقدمه
  ۱ – طرح مساله
  ۲- تحقيقات و مطالعات قبلي
  ۳- ضرورت تحقيق
  ۴- فرضيه ها
  ۵- روش تحقيق
  ۶- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
  كليات:
  الف – سير تاريخي مجازات اطفال
  ۱ – دوره باستان و ميانه
  ۲- دوره معاصر
  ۳- دوره باستان و پس از آن در ايران
  ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها
  ۱- طفل و مسئووليت كيفري
  ۲- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار
  ۳- علل بزهكاري
  ۴- اهميت بزهكاري
  ج – هدف از مجازات اطفال
  د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال
  ۱- تناسب جرم و مجازات
  ۲- تفريد مجازات
  ۳- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي
  ۴- ضرورت دوري از برچسب زني
  ۵- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش
  هـ – مجازاتهاي جايگزين حبس
  ۱- فلسفه پيدايش
  ۲- تاريخچه و مفهوم
  ۳- فوايد و شرايط
  ۴- انواع
  ۵- زمينه هاي اجرا
  بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي
  فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف
  گفتار دوم – حقوق كيفري ايران
  گفتار سوم – اسناد بين المللي
  فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق كيفري ايران
  گفتار چهارم – اسناد بين المللي
  فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي
  فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و
  حرفه اي
  گفتار اول – حقوق كيفري ايران
  گفتار دوم – اسناد بين المللي
  فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت
  فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي
  فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
  گفتار اول – تاريخچه
  گفتار دوم – ماهيت
  گفتار سوم- شرايط و الزامات
  گفتارچهارم – مزايا و معايب
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران
  گفتارششم – اسناد بين المللي
  فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك
  فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي
  گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق كيفري ايران
  گفتارچهارم – اسناد بين المللي
  فصل دهم – جزاي نقدي
  گفتاراول – تاريخچه
  گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
  گفتارسوم – انواع
  مبحث اول – جزاي نقدي ثابت
  مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي
  مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه
  گفتار چهارم – مزايا و معايب
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران
  گفتارششم – اسناد بين المللي
  بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس
  فصل اول – نظام نيمه آزادي
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي
  فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي
  فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي
  فصل چهارم – حبس در منزل
  گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا
  گفتار دوم – مزايا و معايب
  گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران
  گفتار پنجم – اسناد بين المللي
  فصل پنجم – تعليق
  گفتار اول – تعريف و فلسفه
  گفتار دوم – انواع
  گفتار سوم – مزايا و معايب
  گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران
  مبحث اول – سابقه تاريخي
  مبحث دوم – شرايط
  مبحث سوم – آثار
  مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي
  مبحث پنجم – فسخ
  گفتار ششم – اسناد بين المللي
  فصل ششم – آزادي مشروط
  گفتار اول – تعريف و فلسفه
  گفتار دوم – تاريخچه
  گفتار سوم – مزايا و معايب
  گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي
  گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران
  مبحث اول- سابقه تاريخي
  مبحث دوم- شرايط
  مبحث سوم- آثار
  گفتار ششم – اسناد بين المللي
  نتيجه گيري
  منابع و ماخذ
  پيوستها
  چكيده انگليسي  مقدمه  ۱- طرح مساله

  در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.

  بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

  علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.

  لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

  ۲- تحقيقات و مطالعات قبلي

  رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.

  كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:

  – كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

  – كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

  – ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.

  اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.  ۳- ضرورت تحقيق

  دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.

  بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.

  اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.

  اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.  ۴- فرضيه ها

  فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

  هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
  مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.
  مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
  راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.


  ۵- روش تحقيق

  اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.  ۶ – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب

  پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .


  برچسب ها: پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار کودکان بزهکار اطفال بزهکار اسناد بین الملل مجازات جایگزین حبس مجازات جایگزین حبس پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم
محصولات مرتبط
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی قیمت: 15,000 تومان
مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران قیمت: 14,000 تومان
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2 جزوه تایپ شده حقوق بین الملل عمومی 2 قیمت: 3,000 تومان
پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل قیمت: 30,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.